Bagsværd Børnehave lukkes
30 forældre og børn var mødt op i byrådet for at redde deres børnehus

Lukningen af Bagsværd Børnehave er et skoleeksempel på spændingsfeltet mellem på den ene side politisk at imødekomme den enkelte og det decentrale, og på den anden side at varetage helhedens interesser – på at finde en balance mellem politisk frø- og fugleperspektiv.

For hvor lægger man som lokalpolitiker, med det politiske ansvar for ting som griber direkte ind i borgernes liv, snittet?

Der var i hvert fald mødt en cirka 30 forældre, børn og venner af Bagsværd Børnehave op til byrådsmøde onsdag, for at sikre at frøperspektivet var synligt. Her skulle deres børnehavens fremtid nemlig afgøres.

I Gladsaxe Kommunes dagtilbudsstrategi står der, at Bagsværd Børnehave skal ”afvikles” i 2023. I stedet skal der bygges et 6-gruppers børnehus på grunden og to andre kommunalt ejede grunde på Taxvej. I december besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at man skulle undersøge muligheden for at flytte Bagsværd Børnehave til en anden matrikel.

Anne-Marie Abben fra Bagsværd Børnehaves forældrebestyrelse spurgte byrådet om, hvordan mangfoldigheden i Gladsaxes dagtilbud vil blive sikret, hvis Bagsværd Børnehave blev lukket.

Dette spørgsmål medførte en timelang diskussion om børnehavens fremtid, og dagtilbudsområdet mere generelt.

Næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget, Martin Samsing (A), der havde begæret sagen i byrådet, svarede, at mangfoldighed ikke kan reduceres til at handle om størrelse, og at Gladsaxes dagtilbud har masser af mangfoldighed. Midlerne på dagtilbudsområdet skal gå til børn, ikke til bygninger, sagde han.

Trine Henriksen (Ø) mente på den anden side, at små børnehuse som Bagsværd Børnehave er værd at bevare, og Martin Skov Heidemann (V), at Venstre ville kæmpe for Bagsværd Børnehave.

Ved den efterfølgende afstemning, stemte et flertal af byrådet (Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti) dog for Martins Samsings ændringsforslag om at lukke Bagsværd Børnehave i henhold til Dagtilbudsstrategien, mens De Radikale, De Konservative, Venstre og Enhedslisten stemte imod.

Bagsværd Børnehave skal dermed lukkes i 2023, og forældrenes ønsker til et andet børnehus så vidt muligt imødekommes, fortalte Martin Samsing.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top