Helt ude i skoven
Fremtiden for Bagsværd Børnehave er uvis

Bagsværd Børnehave, der ligger på Taxvej 13 få hundrede meter fra Hareskoven og Bagsværd Sø, er en lille selvejende børnehave med lidt over 20 børn. Børnehaven modtager børn fra hele Gladsaxe.
Brugertilfredsheden i børnehaven ligger helt i top. Ifølge forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2016, var 70 procent samlet set meget tilfredse og 30 procent tilfreds med institutionen. Ingen af de adspurgte svarede, at de var generelt utilfredse med børnehaven.
I Gladsaxe Kommunes dagtilbudsstrategi står der, at Bagsværd Børnehave skal ”afvikles” i 2023 fordi ”det er et ét gruppers børnehus”. Der skal i stedet bygges et 6-gruppers børnehus på grunden og to andre kommunalt ejede grunde der ligger på Taxvej
I december besluttede Gladsaxe Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg, at man skulle undersøge muligheden for at Bagsværd Børnehave skulle flytte til en anden matrikel.
Begge er beslutninger, som medarbejdere og forældre i børnehaven siger at man er kede af.

Hvor skal vi hen du?
Medarbejderudvalget og forældrebestyrelsen i Bagsværd Børnehave ser gerne, at hvis børnehaven skal flyttes, at det bliver til villaen på Taxvej 23, eller alternativt at børnehaven flyttes til Børnehuset Stenhøj eller Børnehuset Lillebo.
De begrunder dette med at disse alternativer giver børnehaven den bedste mulighed for at videreføre institutionens arbejde med natur og udeliv, samt med inklusion af udfordrede børn, i nærområdet.
Villaen på Taxvej 23 står dog øverst på institutionens liste, blandt andet fordi den ligger i nærområdet, og i gåafstand til offentlig transport, sø, sjov og svømmehal. De to andre prioriterede placeringer ligger også i Bagsværd, og har en rimelig afstand til naturen, mener man.
Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derimod at Bagsværd Børnehave kan videreføres i Børnehuset Tusindfryds bygning, hvor istandsættelsesudgifterne kan holdes på cirka 390.000 kroner og driftsomkostningerne er lave.
Bagsværd Børnehaves forældrebestyrelse mener på den anden side at en placering i Børnehuset Tusindfryds bygninger i Søborg er en dårlig idé. Det ville begrænse mulighederne for naturoplevelser i nærmiljøet og kræve mere tid i offentlig transport, skriver de i en udtalelse.
Alternativt foreslår kommunen at Bagsværd Børnehave kan flyttes til Gladsaxe Skovbørnehave ved Skovbrynet, der også er kommunalt ejet, eller til Børnehuset Lillebo, der er lejet og kræver en finansiering på cirka 630.000 kroner til istandsættelse, samt har dyrere driftsomkostninger.
Kommunen betragter ikke villaen på Taxvej 23 som egnet til at huse Bagsværd Børnehave fordi bygningen forventes anvendt til andre formål og er klassificeret som bevaringsværdig. Derfor kan der ikke, ifølge kommunen, foretages væsentlige ændringer på bygningen, fordi man ville skulle leve op til nye byggekrav, da bygningen ikke ubrudt har været brugt som børnehave.

Politisk uenighed
Den 2. maj stillede V, R og Ø forslag i Børne- og Undervisningsudvalget om at Bagsværd Børnehave skulle videreføres på en anden matrikel, eventuelt på Stenhøj eller Børnehuset Lillebo. Et forslag som blev stemt ned.
Et andet forslag fra Lars Abel (C), om at Bagsværd Børnehus skal videreføres i Børnehuset Lillebo, fik dog flertal.
Efterfølgende begærede Martin Samsing (A) sagen i byrådet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top