Mulighed for kortere skoledage
Ina Strøjer-Schmidt

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds
Skolernes trivselsmåling viste, at trivslen hos eleverne i Gladsaxe Kommune ligger omkring landsgennemsnittet. I undersøgelsen er der bl.a. blevet spurgt til, hvor glade eleverne er for skolen. Måske ville børnene blive endnu gladere for at gå i skole, hvis skoledagen var kortere. I hvert fald forholder det sig sådan, at 8 ud af 10 elever i en national undersøgelse mente, at skoledagen er for lang. Det er en stigning fra før skolereformen. Før reformen mente 46 procent af eleverne, at skoledagen var for lang. Tallet er steget til 82 procent af eleverne. En tidligere undersøgelse viste ligeledes, at også halvdelen af forældrene mener, at skoledagen er for lang. Forældrene nævner bl.a., at de oplever, at børnene er trætte, stressede, ukoncentrerede og at børnene har måtte opgive fritidsaktiviteter.
Men er der noget om snakken? Det ser sådan ud. Danmark er det land af de 36 OECD lande, hvor eleverne har næstflest obligatoriske undervisningstimer. Men der er en smule lys i horisonten. Fordi for nylig indgik partierne i skoleforligskredsen en aftale om, at der fremover for skolerne er mulighed for 2 timer mindre undervisning samlet på en uge. Efter min mening måtte der gerne have været mulighed for en yderligere forkortelse. Men det er et skridt i den rigtige retning. Så hvis skolerne i Gladsaxe Kommune mener, at skoledagen er for lang, kan de søge om forkortelse af skoledagen, når den nye folketingsbeslutning bliver til praksis i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top