Ny uddannelsesvej til unge
Tina-Jensen_rektor-FGU-Nord.jpg
Tina Jensen, rektor for FGU Nord. Foto: Privat.
Forberedende grunduddannelse får hovedskole i Gladsaxe og åbner til august

Den forberedende grunduddannelse, FGU, er et nyt uddannelsesspor for unge under 25 år, der ikke umiddelbart er klar til at tage en egentlig ungdomsuddannelse. FGU åbner til august med to regionale skoler under FGU Nord, én i Ballerup og en hovedskole i Gladsaxe.

FGU er, sammen med Erhvervsuddannelserne og de Gymnasiale, et ligeværdigt spor for de unges vej mod videre uddannelse eller job.

Uddannelsen henvender sig til unge, der har særligt brug for at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer, inden de er klar til at gå i gang med, og gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være unge, som har brug for at finde ind til, hvad de kan og vil, og unge der har brug for en mere praksisnær måde at lære på.

De fem nordkøbenhavnske kommuner Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner, står bag FGU Nord med to skoler; én i Ballerup og en hovedskole i Gladsaxe.

– FGU bliver en fleksibel uddannelse, der præcist understøtter det, den enkelte unge har brug for. Det kan være: at opdage glæde ved at lære, fryden ved at kunne finde venner eller et behov for at få 02 eller 04 i dansk eller matematik, udtaler Tina Jensen, nyansat rektor for FGU Nord.

FGU bliver bygget op om tre spor; Almen Grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelsen og Erhvervsgrunduddannelsen.

Den almene grunduddannelse har fokus på almene fag, som for eksempel dansk og matematik, tilrettelagt på en praksisrettet måde, mens produktionsgrunduddannelsen tager udgangspunkt i værkstedspædagogikken med forskellige fag.

Erhvervsgrunduddannelsen tager udgangspunkt i en praktikaftale i en virksomhed, der så suppleres med en række skolefag og brugbare certifikater og kurser.

FGU erstatter en række eksisterende tilbud til unge, såsom produktionsskoleforløb, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenundervisning (AVU) og Ordblindeundervisning (OBU).

Man får elevløn under FGU – også hvis man er under 18 år, og der optages elever i august og januar måned. Vil man gerne gå på FGU, skal man kontakte sin UU-Vejleder.

Læs mere om FGU på www.fgunord.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top