- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Rent drikkevand

Novafos har foretaget undersøgelser af drikkevandet for at sikre, at man leverer rent drikkevand til forbrugerne og for at være med til at opbygge og dele viden om miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

Novafos har nu screenet drikkevandet på alle 17 vandværker for 195 pesticider og pesticidrester, som man ikke tidligere har undersøgt drikkevandet for, og dermed i alt undersøgt for 234 pesticider og pesticidrester. Novafos har ikke fundet indhold af nogle stoffer over Miljøstyrelsens grænseværdier for drikkevand.

Carsten Nystrup, der er adm. direktør i Novafos, er meget glad for, at Novafos har gennemført screeningen: – Nu har vi undersøgt vores drikkevand til vores forbrugere og bekræftet, at vi leverer drikkevand af en god kvalitet – samtidig er vi på forkant og bidrager til ny viden om stoffer i drikkevandet.

Screeningen har også omfattet det medieaktuelle stof chlorothalonil-amidsulfonsyre, men Novafos har ikke påvist indhold af stoffet i prøverne fra nogen af de 17 vandværker.

I dag skal alle vandforsyninger som udgangspunkt undersøge drikkevandet for 39 pesticider og pesticidrester. Fremover vil Novafos også undersøge for nye stoffer, som man har fundet i drikkevandet, så de hele tiden kan holde øje med, at de overholder grænseværdierne.
jll