Skelet til nyt sundhedshus er klar
Plads til grønne udeområder, et sundhedshus og et beskæftigelseshus på Fremtidsvej

Vinderne af en idékonkurrence om hvordan området omkring den tidligere politistation på Fremtidsvej i Gladsaxe, kan udformes, er fundet. Vinderforslaget er udarbejdet af et team med AART architects i spidsen. Det giver både plads til grønne udeområder, et sundhedshus, et beskæftigelseshus og en café i Buddinge Byport, og ventes klar til brug i 2025. Der bliver en bygning med serviceerhverv i stueetagen og boliger på de øvrige etager.

– Vinderforslaget forløser vores vision om at skabe det bedste afsæt for et nyt centralt sted i byen, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Nu vil vi i byrådet og sammen med naboer, brugere og andre interessenter arbejde videre med at realisere Buddinge Byport som et nyt samlingssted i Gladsaxe, siger borgmester Trine Græse.

Det kommende sundhedshus samler en række kommunale og private sundhedstilbud. Blandt andet det kommunale ambulante træning på Træningscenter Gladsaxe og Forebyggelsescentrets tilbud. Derudover er det hensigten, at private sundhedsaktører som for eksempel læger, speciallæger og apotek, har lokaler i Sundhedshuset. Huset vil samtidig danne grundlag for et tættere samarbejde mellem kommunen og patientforeninger eller andre frivillige initiativer.

Grønt samarbejde
Ud over et nyt stort sundhedshus peger vinderforslaget for idékonkurrencen på, at Buddinge Byport også kan rumme et beskæftigelseshus, hvor Jobcentret, Ungeenheden og Job og Indsats samles under et tag. Dermed får borgerne nem adgang med offentlig transport, og medarbejderne, som i dag er spredt på flere adresser i kommunen, kan yde bedre service som følge af bedre muligheder for samarbejde.

Det eksisterende grønne areal øst for politibygningen fastholdes som et rekreativ areal med plads til både ophold og træning. Tanken er, at der her kan indarbejdes klimatilpasningsløsninger, og at det skal fungere som et rekreativ rum med blandt andet træningsfunktioner for sundhedshusets brugere. Størstedelen af parkeringen er placeret i kælderen.

Der er endnu ikke truffet nogle endelige politiske beslutninger om projektet som helhed. I det næste halve år skal vinderprojektet bearbejdes i samarbejde med det vindende team fra AART architects. Her går Gladsaxe i dialog med arkitekter og rådgivere om detaljerne i forslaget, og ser på om der er nogle steder, hvor forslaget kan optimeres. I denne periode vil naboer, interessenter og interesserede borgere blive inviteret til at deltage i processen. På baggrund af denne proces vil Byrådet i slutningen af året, tage den endelige beslutning om udformningen af Buddinge Byport.

Den tidligere politibygning på Fremtidsvej huser i dag Verdensmålshuset, som bliver i lokalerne indtil byggeriet af Buddinge Byport går i gang.

Fra 13. til 31. maj 2019 er der udstilling i Rådhushallen, hvor man kan se de ideforslagene til udformningen af Buddinge Byport. Udstillingen åbnes af Trine Græse 13. maj klokken 17.30 til 18.30.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top