- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Styrk foreningslivet!

I tirsdags kunne man læse i bladet, at 1342 personer har meldt sig ud af foreningsidrætten i kommunen. Det holder ikke. Foreningslivet er en af grundstammerne i civilsamfundet. Det er fundamentet for de frivillige aktiviteter i lokalområderne og kommunen, som er med til at styrke sundheden og inklusionen i samfundet, hjælpe integrationen på vej ved, især når børn og unge indgår i fællesskaber med hinanden på tværs af sociale skel. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet også være en god demokratisk træning og dannelse for dem der deltager.
En del af forklaringen på den faldende medlemsaktivitet er bl.a., at regeringens nedskæringer har betydet færre penge til kommunernes vedligeholdelse. Regeringens nedskæringer tvinger kommunerne til at prioritere benhårdt og gør det svært at give idrætten og foreningslivet den nødvendige støtte.
Nedskæringerne betyder samtidig, at de mest udsatte familier rammes hårdest. Dem som kan have mest udbytte af deltagelse i foreningslivet rammes af kontanthjælpsloftet og integrationsydelse, der gør det uoverstigeligt at komme ud af lokale bo-områder og deltage i foreningsaktiviteter.
I SF ønsker vi at fjerne kontanthjælpsloftet, som noget af det første når en forhåbentlig ny rød regering træder til, men også mere offensivt udbrede kommunens muligheder for at yde fritidspas, så udsatte, enlige forsørgere og især deres børn i langt højere grad får mulighed og lyst til at deltage på lige vilkår i foreningsaktiviteter. Foreningslivet må ikke svinde ind. Flere medlemmer, ikke færre.