- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Synlige sager syltet

I Gladsaxe Bladet 7. maj fortalte Gladsaxe Kommunes digitalisereringschef, at kommunen ville se på, hvilke af kommunens borgerdata eventuelt ville blive åbnet for borgerne igennem pilotprojektet ”Borgerblikket”.

– Vi er grundlæggende positive overfor, at borgerne får adgang til så mange af deres dokumenter som muligt, sagde han.

I ”Borgerblikket” har borgere i fem pilotkommuner fået adgang til egne data i deres sager i kommunen, som en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Siden december har de kunne logge ind på borger.dk med NemID og kunne følge med i deres sager og ydelser fra kommunen på udvalgte områder.

Projektet er, ifølge Kommunernes Landsforening (KL), første skridt i retning mod mere åbenhed for borgere i kontakt med kommunen.

Lars Abel (C) ville i denne sammenhæng gerne høre, hvornår Gladsaxe Kommune kan tilslutte sig projektet.

– Det er et projekt som borgmesteren snarest muligt bør fremlægge en proces for. Gladsaxe skal med op i omdrejninger i en vis fart, mente han.

Ifølge borgmester Trine Græse (A), er der dog ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt Gladsaxe Kommune vil gøre brug af Borgerblikket.

– Det er digitaliseringsafdelingens vurdering, at vi bør vente med at beslutte hvorvidt kommunen skal tage løsningen i brug til evalueringsperioden er afsluttet i de fem kommuner. Digitaliseringsafdelingen anbefaler at det tidligst bliver i løbet af næste år, sagde hun.