Tilbage til halvfjerdserne

Kim Fritz spiller og fortæller om tresser- og halvfjerdserrock på Gladsaxe Radio og i Rocklytteklubben