- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Venstre vil have færre kolde hænder

Konsulentydelser er blevet en del af valgkampen. Ikke mindst efter Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen for et par uger siden problematiserede, at stat, regioner og kommuner tilsammen bruger omkring 11 milliarder kroner på konsulenter – et tal hun vil have ned på 8 milliarder.

Det er en stigning på over en milliard siden 2015. Den klart største del af stigningen står staten dog for, hvorimod kommunernes udgifter til konsulenter samlet set ligger nogenlunde stabilt på omkring 6 milliarder kroner.

Onsdag havde byrådsmedlem Henrik Bach Mortensen (V) spurgt borgmesteren om, hvor meget Gladsaxe Kommune bruger på konsulentydelser på vegne af Venstres byrådsgruppe.
Venstre ville desuden gerne vide, hvor stor en del af dette beløb kommunen eventuelt kunne spare, uden at det går ud over kommunens service og effektivitet. Svaret fra borgmester Trine Græse (A) var, at der i 2018 blev brugt 14,2 millioner kroner på konsulenter. I 2017 var tallet 13,9 millioner og i 2016 11, 2 millioner. Ifølge borgmesteren vurderer forvaltningen løbende om opgaverne eventuelt kunne løses internt.

– Jeg har tillid til, at forvaltningen i enhver sammenhæng har denne overvejelse og dermed prioriterer løsningen af en opgave på den mest hensigtsmæssige og effektive måde, og at vi kun trækker på ekstern ekspertbistand, når det er vurderingen, at det er den mest optimale løsning med størst effekt, fortalte hun byrådet.

Til det måtte Henrik Bach Mortensen konkludere:

– Det er ærgerligt at der ikke er nogle lette penge at tjene her, som vi kunne bruge på alle mulige andre gode formål.
Claus Wachmann (B), der fortalte at han selv var selvstændig konsulent, mente derimod, med et glimt i øjet, at forvaltningen sagtens kunne bruge flere penge på konsulenter.

Skal bruges velovervejet
Dansk Industri har også kastet sig ind i debatten om konsulenterne, med et argument om at det vil blive dyrere for det offentlige, hvis man ikke bruger konsulenter til at løse særlige og mere eller mindre enkeltstående opgaver.

Dette fordi man ellers skal til at ansætte folk til opgaver, der eventuelt kun er brug for at løse engang imellem, siger man. Sidste år viste en undersøgelse foretaget af Dansk Industri desuden at størstedelen af forvaltningscheferne i de danske kommuner mener at pengene til konsulentydelserne er givet godt ud.
En rapport fra Rigsrevisionen fra 2016 om regionernes brug af konsulenter konkluderede, at konsulenter ”med fordel kan bruges … hvor der i kortere perioder er behov for ekstra kapacitet”.

Men Rigsrevisionen tilføjede, at det ”omvendt kan det være dyrt at bruge konsulenter, hvis ikke det gøres velovervejet” og at man vurderede ”at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret en sparsommelig brug af konsulenter.

Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V) fortalte for en måneds tid siden Folketinget, at man alene skal bruge penge på eksterne konsulenter, hvis det skaber værdi.

– Regeringen mener dog ikke, at man kan opstille et meningsfuldt måltal for anvendelsen af konsulenter, tilføjede hun.