Hvorfor falder sygefraværet?
I Gladsaxe Bladet kunne vi læse om, at sygefraværet blandt vores SOSU-personale på ældreområdet, er faldet til det laveste i landets kommuner. Det lyder naturligvis umiddelbart rigtig godt.

Lene Svendborg, Byrådsmedlem (A)

I Gladsaxe Bladet kunne vi læse om, at sygefraværet blandt vores SOSU-personale på ældreområdet, er faldet til det laveste i landets kommuner. Det lyder naturligvis umiddelbart rigtig godt.

Når jeg så alligevel føler mig kaldet til at skrive et læserbrev om dette, er det naturligvis fordi, at jeg i samme artikel kan læse, at FOA delvis tilskriver faldet i sygefraværet det faktum, at medarbejderne i ældreplejen føler sig pressede af hurtige indkaldelser til sygesamtaler og at de også oplever at føle sig ubehageligt til mode ved disse samtaler.

Medarbejdere fortæller at de går syge på arbejde – dels fordi de ikke bryder sig om at blive indkaldt til sygesamtale og dels af hensyn til kolleger, der ved mandefald jo må løbe endnu stærkere end de allerede gør.

Jeg finder dette uhensigtsmæssigt af flere årsager. Risikoen for smittespredning imellem medarbejdere og borgere er derved stærkt forhøjet – borgere der i forvejen kan være svækkede af alvorlig sygdom. Derudover giver denne strenge fraværspolitik vores arbejdspladser på ældreområdet et dårligt ry blandt SOSU-personale og muligvis en større udskiftning end vi kunne ønske os. Gladsaxe har i forvejen svært ved at rekruttere til ældreområdet som det er nu. Hvis vi vil tiltrække de mest kvalificerede SOSU`er, er det selvfølgelig arbejdsmiljø og dermed medindflydelse og faglighed vi skal fokusere på.

Når vi så en dag kan tilskrive et lavt sygefravær et fantastisk arbejdsmiljø – ja, så er der grund til at hejse flaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top