- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Flere butikker i Søborg

Af borgmester Trine Græse (A) og gruppeformænd Pia Skou (V) og Kristian Niebuhr (O)

Borgerne i Søborg vil gerne have flere specialbutikker. Det vil vi byrådspolitikere også. Derfor har vi bedt eksperter i detailhandel komme med anbefalinger til, hvordan vi får flere specialbutikker i Søborg. Eksperterne fortæller, at der er potentiale i området for mere handel, fordi mange handler andre steder.

Men for at trække denne handel tilbage til Søborg, skal der være flere dagligvarebutikker, der kan tiltrække flere kunder, der så kan handle i de specialbutikker, vi allerede har og samtidig tiltrække nye butikker til området, siger eksperterne. I dag er der flere tomme butikslokaler i Søborg. Så der er rig mulighed for, at specialbutikker kan finde et ledigt lokale. Men desværre er det i dag svært at leje dem ud.

Så når vi efterkommer bygherrens ønske om blandt andet at bygge en dagligvarebutik på den gamle posthusgrund, er det netop for at skabe et godt fundament for mere handel og flere specialbutikker i Søborg. Samtidig stiller vi præcise krav i lokalplanen til bygningernes arkitektur og omgivelser, så vi får et flot byggeri, herunder at træerne på grunden bevares eller erstattes, og at der plantes træer i de private taghaver, så det nye byggeri får et grønt udtryk. Så ligesom borgerne har vi en vision om et smukt og grønt Søborg med et rigt butiksliv.

Og så skal vi alle sammen huske, at hvis vi vil have lokale specialbutikker i morgen, så skal vi handle i dem i dag.