- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Friluftsgudstjeneste ved søen

Jesus udførte en del af sine mirakler og helbredelser ved Genesaret Sø. Der er ikke umiddelbart mirakler på programmet ved Aldershvile Slotsruin ved Bagsværd Sø 2. pinsedag, den 10. juni klokken 11.

Til gengæld er der kirkekaffe og friluftsgudstjeneste, ildtunger, duer i himmelflugt, salmer, korsang og glade toner fra FDF Gladsaxe Brass Band, der som tidligere år indrammer gudstjenesten og ledsager salmerne.

Der medvirker korsangere og præster fra de deltagende Gladsaxekirker – og i år prædiker Torsten Ringgaard, Bagsværd Kirke.

Der er opstillet stole og bænke. Man er dog velkommen til at medbringe et tæppe eller en pude, og/eller en madkurv.

I år bliver der mulighed for at tage på opdagelse ved søen med en naturvejleder klokken 12.30.

Hvis det står ned i stænger flyttes gudstjenesten til Bagsværd Kirke.

Pinsen er i øvrigt en slags kirkens fødselsdag – den dag hvor man som kristen fejrer at Helligånden kom til disciplene og gjorde dem i stand til at tale forskellige sprog og dermed sprede det kristne budskab i hele verden.
Fortællingen om pinsen kan læses i Biblen i Apostlenes Gerninger kapitel 2.
pk