Private fællesveje
Vi opfordrer politikerne til at lade kommunen overtage de private fællesveje og gøre dem til offentlige veje for derved at stille alle grundejere lige.

Flemming Yssing Hansen, formand for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune, Hjortevænget 47

Vi opfordrer politikerne til at lade kommunen overtage de private fællesveje og gøre dem til offentlige veje for derved at stille alle grundejere lige.

Som det er nu, betaler ejerne af de private fællesveje en ekstra skat, idet de udover at betale til vedligeholdelsen af de offentlige veje også betaler for vedligeholdelsen af de private fællesveje. Hertil kommer en masse administrativt bøvl, nu hvor driftsoverenskomsten med kommunen er opsagt pr. 31/12 2019. Det blev meget tydeligt på informationsmødet med ejerne af private fællesveje d. 21/5 på rådhuset.

Det store antal spørgsmål til kommunens repræsentanter viste, at der hersker stor forvirring og usikkerhed om kravene til vedligeholdelse og renholdelse – og at disse ikke altid er veldefinerede, men beror på skøn.
Der skal ikke blot laves aftaler med en enkelt entreprenør men med flere for at opfylde kravene, hvilket mange følte sig meget usikre overfor. Ved nærmere eftertanke forekommer ejerskabet af en privat fællesvej at være meningsløst.

For ejerne kan ikke udøve deres ejendomsret over vejen, da dens udformning er bestemt af vejtekniske krav og færdselsregler, og alle har adgang. Derfor kære politikere, benyt lejligheden til at fjerne denne ulighed mellem grundejere i kommunen og befri ejerne af de private fællesveje (og kommunen) for meget administrativt arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top