Tilfredsstillende tilsynsrapporter
Tilsynsrapport.jpg
Gladsaxes daginstitutioner får gode ord med på vejen i deres tilsynsrapporter. Foto: Peter Kenworthy.
Daginstitutionerne i Gladsaxe ser umiddelbart fine ud bag facaden

Der har været megen politisk aktivitet og diskussion blandt forældre, efter at dokumentaren ”Daginstitutionerne bag facaden” blev vist på TV2 for et par uger siden.

Dokumentaren satte fokus på hvad TV2 kalder kritisable forhold og omsorgssvigt i to af Københavns Kommunes daginstitutioner. Blandt andet viste dokumentaren hårde ord og faste greb fra personalet på et vuggestuebarn.
Dokumentaren kommer i kølevandet på forældredemonstrationer for minimumsnormeringer og en BUPL-undersøgelser der viser, at seks ud af ti pædagoger i Gladsaxe oplever, at de ikke kan give den nødvendige omsorg til børnene.
Ifølge Dagtilbudsloven skal byrådet føre tilsyn med indholdet af tilbuddene.

Tilsynsrapporterne for pædagogisk tilsyn i Gladsaxe Kommune, der er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside, er lavet af dagtilbud og sundheds-afdelingen i Gladsaxes pædagogiske konsulenter. De er opdelt i fem temaer: pædagogik, indsatsområder, fysiske rammer og indeklima, legepladsen og organisatoriske forhold.

De tilsynsførende vægter udviklingspunkterne i forhold til følgende fem alvorlighedsgrader: anbefaling, henstilling, kritisk henstilling, påbud og straks-påbud.

Tilsyn og tilfredse forældre
I de 51 daginstitutioner i Gladsaxe der ligger tilsynsrapporter på, er der kun én hvis gennemsnitsvurdering vurderes til at være utilfredsstillende, og som får en kritisk henstilling – i forhold til tilsynet med det didaktiske arbejde. ”Der arbejdes ikke didaktisk og struktureret i børnehuset” er vurderingen.

39 af institutionerne får derimod gennemsnitsvurderingen ”god” eller ”høj kvalitet”. Kommentarer i rapporterne som ”ro og nærvær i arbejdet med børnene”, ”glade børn sammen med nærværende voksne”, ”mulighed for at børn kan lege i mindre grupper” og ”gensidighed og genkendelighed” er i overtal.

I forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2016 var andelen af generelt meget tilfredse og tilfredse forældre til børn i dagtilbud i Gladsaxe henholdsvis 39 procent og 47 procent. Den samlede tilfredshed var 4,2 på en skala fra et til fem. 144 forældre var utilfredse og 31 meget utilfredse ud af de 3.221 forældre der svarede på undersøgelsen.

Spørgsmålet om ”personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad” fik den højeste gennemsnitlige vurdering. De to laveste vurderinger var i forhold til størrelsen af forældrebetalingen og kommunens informationsniveau.

Souschef for Dagtilbud i Gladsaxe Kommune Ditte Iversen mener således ikke, at ”Daginstitutioner under facaden” giver et retvisende billede af børnehusene i Gladsaxe, som det blandt andet kan aflæses i tilsynsrapporterne.

– I Gladsaxe har vi en fælles faglig ramme, med dels et fælles pædagogisk fundament og dels metoder og redskaber, som kan sikre at ledelse og pædagoger på daglig basis kan følge læringsmiljøerne og sikre børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. I tilsynet fokuserer vi på at følge op på pædagogernes anvendelse af de fælles redskaber og metoder og dermed netop på børnenes trivsel og omsorgen for børnene, fortæller hun.

Tilsynet varer ifølge Ditte Iversen typisk cirka tre timer, og vurderingerne i rapporten er lavet på baggrund af den pædagogiske konsulents besøg i børnehuset, efterfølgende dialog med forvaltningens ledelse og en analyse af de planlægnings- og analyseredskaber, der er arbejdet med i børnehuset.

– Et tilsyn kan selvfølgelig ikke stå alene. Vi har i Gladsaxe organiseret dagtilbudsområdet, så vores børnehusledere er tæt på den faglige praksis og områdelederne sikrer at børnehuslederne hele tiden har fokus på kvaliteten og omsorgen for børnene, tilføjer Ditte Iversen.

Som udgangspunkt mener faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn, Randi Tielbo, også, at rapporterne er retvisende, og at man som forælder kan stole på det, der står i dem.

– Men det er meget skrøbeligt. Rapporterne beskæftiger sig ikke med det psykiske arbejdsmiljø. Og det psykiske arbejdsmiljø har trange kår. Fordi der er så store krav, og fordi normeringen baserer sig på, at personalet til enhver tid er til stede i institutionen. De opgaver der ligger som en forudsætning eller tilknytning til arbejdet sammen med børnene tager en hel del tid, hvis de skal gøres ordentligt, fortæller Randi Tielbo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top