Uenighed om underretninger
Underretninger.jpg
Det er ikke altid at børn og unge mødes af en åben dør, når de har problemer. Foto: Kaj Bonne.
Lærere er bekymrede over manglende handling på underretninger om børn og unge. Kommunen mener at dialogen er i orden

– Hvis man er bekymret for et barns eller en ungs trivsel og udvikling, skal man som udgangspunkt underrette barnets eller den unges kommune om sin bekymring, skriver Ankestyrelsen på sin hjemmeside.

– Når en kommune modtager en underretning, skal kommunen registrere den centralt og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge, tilføjer man.
Kommunen skal desuden holde de fagpersoner der underretter orienteret om hvorvidt underretningen har ført til, at der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger.

Svigtede børn
En ny rapport fra Børns Vilkår beskriver hvordan organisationens børnetelefon bombarderes med tusindvis af opkald om vold, seksuelle krænkelser og misbrug om året.

– En del børn fortæller om krænkelser, som kan stå på længe, før voksne eller myndigheder griber ind – hvis nogen overhovedet reagerer, skriver Børnes Vilkår.

Nye tal fra Danmarks Statistik underbygger billedet ved at beskrive at antallet af underretninger stiger, på samme måde som ældre tal fra statistikkontoret fra 2014 og 2015 viser.

Ifølge Danmarks Statistik er det dog vanskeligt at vurdere behandlingstiden for indberetningerne, da kommunerne ikke er forpligtet til at indberette til dem hvornår vurderingen finder sted.

– Det er således ikke muligt for os retvisende at opgøre, hvor hurtigt kommunerne reagerer, fortæller man.

Gladsaxe Kommune mener heller ikke at det er muligt at komme med nøjagtige data på hvor lang tid der går fra en underretning modtages, til der eventuelt er iværksat foranstaltninger.

Resultater fra en rapport om børn og unges velfærd og trivsel fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE fra december viser, at Gladsaxe hører til i den pæne del af midterfeltet hvad børneudsathed angår.

I Kommunernes Landsforenings seneste rapport om udsatte børn, ligger Gladsaxe omkring landsgennemsnittet i forhold til antallet af forebyggende foranstaltninger for kommunens børn og unge og lidt under landsgennemsnittet i forhold til antallet af anbringelser.

Tid til dokumentation
Ifølge en undersøgelse foretaget af fagforbundet FOA, svarer næsten hver fjerde ansat i dagtilbud dog, at de har oplevet en bekymring for at et barns trivsel ikke er blevet taget alvorligt af en leder eller kollega. Næsten hver femte har i bakspejlet fortrudt, at de ikke foretog en underretning af et barn de har arbejdet med.

I 2016 viste en undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening desuden, at 80 procent af de kommunale sagsbehandleres tid angiveligt bliver brugt på registreringer og dokumentation på børneområdet.

Gladsaxes lærere er også bekymrede. Det er lærernes oplevelse, at der i mange tilfælde går lang tid fra en problematik rejses til der sker en væsentlig handling fra kommunens side, mener formand for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

– Vi har brug for at få et system, hvor der handles hurtigt på lærernes indberetninger. Både det pågældende barn og kammeraterne kan ikke være tjent med, at der ikke handles rettidigt på konstaterede udfordringer, tilføjer han.

Alle underretninger læses og vurderes indenfor 24 timer, men ikke alle kræver handling så hurtigt, fortæller Gladsaxe Kommune.

Chef for Familie og Rådgivning i Gladsaxe Kommune, Tine Vesterby Sørensen, synes at det er ærgerligt at nogle medlemmer at Gladsaxe Lærerforening oplever, at der ikke reageres på underretninger, eller at børnene ikke får hjælp, siger hun.

– Særligt fordi der i Gladsaxe Kommune er socialrådgivere, der arbejder direkte ude på skoler og dagtilbud, så lærere og pædagoger kan komme i hurtig dialog, når de oplever børn, der mistrives. Derudover er Gladsaxe Kommune aktuelt i gang med et frikommuneforsøg, hvor socialrådgiverne på børne- og familieområdet er blevet fritaget for en række omfattende proceskrav, netop for at kunne arbejde hurtigt og fleksibelt med børn og unge, herunder at sikre, at eventuelle foranstaltninger kan iværksættes så hurtigt som muligt, tilføjer Tine Vesterby Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top