311 ton madaffald sorteret
Madaffald.jpeg.jpg
På syv uger har Gladsaxeborgerne sorteret 311 ton madaffald. Foto: Privat.
Gladsaxeborgere har sorteret de mange ton på syv uger

Den nye ordning med sortering af madaffald er gået over al forventning. På blot syv uger har borgerne i parcel- og rækkehuse sorteret 311 ton madaffald. Det er langt over det man kunne forvente her i begyndelsen.

Sortering af madaffald har vundet indpas i parcel- og rækkehuse i Gladsaxe. Det tager lidt mere tid for den enkelte at sortere eget affald, men mange har fundet plads til den udleverede køkkenspand ved køkkenbordet til madaffaldet. Det tyder på, at der er en generel lyst til at gøre noget for klimaet, og her er sortering af madaffald endnu et skridt på vejen.

– Vi er meget glade for at borgerne sorterer og bidrager til den grønne omstilling. Der har været lidt vanskeligheder med afhentning af de gamle stativer, der har stået lidt for længe på vejene, og noget affald, der ikke er blevet hentet til tiden. Derfor er vi ekstra glade for at se, at der bliver sorteret rigtig godt i de fleste hjem, siger Tom Vang Knudsen, formand for Miljøudvalget.

Bedre beholdere
De nye todelte beholdere (240 liter og 370 liter) til mad- og restaffald kan indeholde en større mængde end de gamle papirsække (120 liter). I sommerperioden bliver beholderne tømt ugentlig for at undgå lugtgener, og resten af året er der 14 dages tømning.

Når der er for meget
Vi er blevet så gode til at sortere plast, at flere oplever, at plastbeholderen hurtigt bliver fyldt op. Her kan man bruge 1-2 klare sække og stille sammen med plastbeholderen, så bliver de taget med, når plastbeholderen tømmes.
– Men det er ikke en holdbar løsning på sigt. I efteråret vil Miljøudvalget få en status på vores affaldsordninger og drøfte mulige løsninger på udfordringen med store mængder plastaffald hos husholdningerne, siger Tom Vang Knudsen.

Gladsaxe afleverer det indsamlede plastaffald til Vestforbrænding, som arbejder for at sikre en højest mulig genanvendelsesprocent. Det indsamlede plast bliver genanvendt til eksempel kiler, brædder, spande og plastpaller.

Grøn omstilling koster
Det årlige samlede gebyr for affaldssortering er steget fra 2.077 kr. til 2.746 kr. for en almindelig husstand. Det skyldes blandt andet generelle prisstigninger på markedet og omkostninger med at bidrage til den grønne omstilling i form af mere sortering og nye skraldebiler, som kører på ren biogas og som komprimerer affaldet med el.

-I Gladsaxe har vi længe arbejdet for en grøn omstilling. Også selvom det på kort sigt kan virke mere omkostningstungt. Med de nye biler og den nye ordning, hvor madaffaldet omdannes til biogas og landbrugsgødning, bidrager vi alle til den grønne omstilling, hvilket ligger fint i tråd med den nye regerings mål, siger Tom Vang Knudsen.

Ambition
Målet er, at Gladsaxe når op på en samlet genanvendelse af husholdningsaffald på 50 procent i 2022. I 2018 genanvendtes cirka 23 procent. Så der er et stykke vej endnu. Indsamling af madaffaldet vil helt klart bidrage væsentligt til at nå målet.

Fra næste år begynder sortering af madaffald gradvist i Gladsaxes etageboliger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top