En hjælpende hånd til insekter og blomster
Plantebed-i-Rådhushaven.jpg
Sådan ser et plantebed ud ved Gladsaxe Rådhus. Foto: Privat.
Det er en fordel at slå det vilde naturgræs flere steder i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune er netop nu ved at slå det vilde naturgræs flere steder. Det har givet spørgsmål fra borgere, som er bekymrede for bier og andre insekter. Men faktisk er tiltaget en hjælp til netop insekter og blomstrende urter.

Gladsaxe arbejder for en varieret og grøn by med plads til en mangfoldig og oplevelsesrig natur. Derfor har kommunen gennem de seneste år omlagt flere og flere arealer til naturgræs eller til mere naturprægede staudebede. Naturgræsset har stor værdi for bier, sommerfugle og øvrige insekter, og jo flere forskellige urter, der er i naturgræsset, des flere gode levesteder er der.

I Gladsaxe er der god og næringsrig jord, der giver rigtig gode vækstbetingelser for græsset. Faktisk så gode, at de udkonkurrerer alle de blomstrende urter, der ofte kun er 1 eller 2 årige. Derfor skal naturgræs slås 1-2 gange om året, så der igen bliver plads til, at de mere lyskrævende, blomstrende urter kan spire frem.

Dyr og maskiner klarer opgaven
I større naturområder kan opgaven klares af græssende dyr, som mange eksempelvis har oplevet på Radiomarken, hvor en gruppe får står for naturplejen. Andre steder må maskiner klare opgaven. Gladsaxe Kommune slår som udgangspunkt i juli måned – dog afhængig af hvilke arter, vi ønsker at fremme, og hensynene på den enkelte lokalitet. I flere naturområder fjernes også det slåede græs, når det er tørt og frøene er drysset af. På den måde fjerner man næring fra jorden, så der bliver gode betingelser for både blomster og bier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top