- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

For lavt ansøgertal til erhvervsuddannelserne

Af Søren Muldgaard, Gladsaxe Håndværkerforening og SMVdanmark.

Gladsaxe Håndværkerforening og SMVdanmark er meget bekymrede over Undervisningsministe-riets optagelsestal fra 2019, der viser, at folkeskolerne i Gladsaxe Kommune kun sender 14 pct. af eleverne direkte over i erhvervsuddannelserne. Det er alt, alt for langt fra målet på de 25 pct. i 2020, og derfor skal der både samarbejdes og handles nu.

Den nyeste politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært” har lagt ansvaret for forbedring af søgetal-lene på erhvervsuddannelser over til kommunerne, og det skal vi være opmærksomme på.

De 14 pct. er det højeste ansøgertal siden 2015 – hvilket er positivt – men langtfra godt nok, og derfor har vi brug for alle gode kræfter til at vende udviklingen hurtigst muligt, så vi ikke får problemer med faglært arbejdskraft på sigt.

Derfor ønsker vi et samarbejde og en klar plan for, hvordan vi når optagelsesmålet på 25 pct. i 2020 og får sikret den fremtidige arbejdskapacitet for særligt de små og mellemstore virksomheder, der virkelig har brug for faglært arbejdskraft.