Lilla lovgivere
Mette-Frederiksen-lilla-lovgivere.jpg
Er rød blok blevet stor, eller er alle partierne blevet lidt mere lilla? Foto: Peter Kenworthy.
Journalister, medier og kommentatorer kalder blå bloks valgnederlag historisk. Men er det?

Ikke siden slutningen af halvtredserne og starten af tresserne har blå blok været så lille og vi har det rødeste folketing i 50 år, mener flere medier. Men er det nu også rigtigt?
Ved folketingsvalget i 1960 fik Socialdemokratiet 76 mandater, SF 11 og De Radikale 11 – i alt 98 mandater. Det kom der en SR-regering ud af med Viggo Kampmann (A) som statsminister. I 2019 fik rød blok – Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og De Radikale – tilsammen 96 mandater.
Men det er også nødvendigt at se på det politiske indhold i blokkene for at vurdere, om der reelt er tale om det rødeste flertal siden 1960 – i hvert fald hvis ”rød” og ”blå” skal have noget indhold.
Hvis man ser på de regeringsbærende partier, kan man se både ligheder og forskelle.
Venstre talte også i 1960 om skattelettelser og begrænsning af statens magt og udgifter, samt en forenkling af den offentlige administration.
Socialdemokratiet talte derimod i 1960 om tilpasning af ejendomsretten og økonomisk retfærdighed i modsætning til kapitalismens ulighed, særinteresser og økonomiske privilegier. Femten år senere mente partiet stadig, at ”den endelige målsætning er fælleseje af produktionsmidlerne”.
Ikke just partiets retorik eller politik i dag.
Spoler vi små 60 år frem til i dag, vil Venstre have en ”moderne offentlig sektor”, der forener social tryghed med selvstændighed for det enkelte menneske i et velfærdssystem hvor borgerne har den størst mulige valgfrihed.
Socialdemokratiet taler i dag om økonomisk ansvarlighed samt om at ”målrette vækstinitiativer, så vores virksomheder også i fremtiden kan klare sig i konkurrencen med udlandet”.
Så måske er det lidt en tilsnigelse at tale om at blå blok er blevet lille eller rød blok stor – sådan rent politisk i hvert fald. Måske har rød blok simpelt hen inkorporeret nogle af blå bloks værdier og politikker og omvendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top