Rådgiver kommunen
Borgerrådgiver-Preben-Rohde-44-16.jpg
Borgerrådgiver Preben Rohde har taget 125 sager op med kommunen sidste år. Foto: Kaj Bonne.
Borgerrådgiver Preben Rohde har flere anbefalinger til Gladsaxe Kommune i sin årsberetning

Gladsaxe Kommunes borgerrådgiver Preben Rohde havde sidste år 440 henvendelser fra borgere og har taget 125 sager op med kommunen. Især i forhold til Jobcenteret, som 77 af henvendelserne har handlet om.
En af sagerne handlede om en borger som fik partshøring om at vedkommendes jobafklaringsforløb ville blive afsluttet, da Jobcenteret ikke vurderede af borgeren længere var sygemeldt.
– Borgeren bad og et møde, hvilket forvaltningen afslog. Borgeren var som led i jobafklaringsforløbet i praktik hos en privat arbejdsgiver, men der blev ikke i afgørelsen forholdt til praktikken overhoved og om den skulle fortsætte, beskrev Preben Rohde i sin rapport.
Preben Rohde gjorde derfor forvaltningen opmærksom på at de ikke havde sikret en ordentlig overdragelse af borgerens sag, samt henviste til retssikkerhedsloven.
Loven kræver at der to uger inden en erhvervsrettet foranstaltning stopper, tages stilling til om der er behov for yderligere foranstaltninger.
– Jobcenteret har oplyst efterfølgende, at man fremadrettet vil have fokus på at sikre det videre forløb bedre, tilføjer Preben Rohde i sin rapport.
Preben Rohde har desuden blevet orienteret om 30 sikkerhedshændelser i kommunen, i sin anden rolle som databeskyttelsesrådgiver.
I sin årsberetning for 2018 anbefaler Preben Rohde blandt andet at Gladsaxe Kommune undersøger muligheden for at blive en del af pilotprojektet ’Borgerblikket’, hvor borgerne kan få indblik i deres sager i kommunen.
Han anbefaler desuden en kvalitetssikring af klagesager til Ankestyrelsen for at sikre, at afgørelserne er i overensstemmelse med loven, at borgere der er tilkendt førtids- og folkepension bliver bedre informeret om mulighederne for at søge tandbehandling, medicin med mere, samt at medarbejdere der træffer afgørelser i forhold til borgerne skal på et obligatorisk kursus.
Der var generelt tilfredshed hos byrødderne med beretningen, der blev diskuteret til byrådsmødet den 26. juni.
– Rapporten viser, at borgerne har brug for en tillidsmand som er på deres side, sagde Henrik Bach Mortensen (V).
– En borgerrådgiver styrker vores demokrati og retssikkerhed, tilføjede Christina Rittig Falkberg (B).
Jurist Preben Rohde blev ansat som borgerrådgiver i 2015. Hans opgave er at styrke borgernes retssikkerhed, sikre god dialog om borgernes sager og løbende forbedre sagsgangene i forbindelse med klager.
Han refererer direkte til Gladsaxe Byråd, og er derfor uafhængig af Gladsaxe Kommunes forvaltninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top