Service i (u)balance
Kommunerne er blevet bedre til at balancere serviceudgifterne. Gladsaxe har overskud

Kommunerne er samlet set blevet meget bedre til at ramme budgettet for serviceudgifter, skriver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, i en pressemeddelelse.
– I kommunernes regnskaber for 2018 ligger serviceudgifterne tættere på budgettet, end de har gjort i de sidste 10 år. Den stigende budgetpræcision skal dog ses samlet for kommunerne, for dykker man dybere ned i tallene, så er der væsentlige forskelle både mellem kommunerne og mellem serviceområder, tilføjer VIVE.
Gladsaxe Kommune havde ifølge VIVE en budgetoverskridelse per indbygger på -756 kroner i 2018, altså var budgettet ikke overskredet. I Gentofte var den ligeledes negativ og på -197, mens Lyngby-Taarbæk havde en budgetoverskridelse på 1077 kroner og Herlev på 1157.
Den højeste overskridelse i landet var Langeland Kommune på 2432 kroner per indbygger, mens Frederikssund i den anden ende af skalaen havde -1520.
– I 2011 indskærpede staten truslen om økonomiske sanktioner over for kommunerne, hvis serviceudgifterne for kommunerne under ét ikke er i stand til at holde sig inden for den aftalte økonomiske ramme – i både budgetter og regnskaber. Dét vendte på mange måder den kommunale økonomistyring på hovedet. Hvor hovedreglen i årene før 2011 var budgetoverskridelser, så har der hvert år siden 2011 omvendt været tale om budgetunderskridelser. Altså at kommunerne samlet set bruger mindre på service, end de har budgetteret med, pointerer VIVE.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top