Skolebeslutning blev holdt ind tæt til kroppen
Skovbrynet.jpg
Foto: Peter Kenworthy
Beslutningen om, at Skovbrynet Skole skal erstattes af en helt nye skole har været undervejs længe

I fredags kom det frem, at en ny skolestruktur for Bagsværd indebærer, at Skovbrynet Skole i sin nuværende form vil være fortid om otte-ti år.
Gladsaxe Bladets overskrift ”Skovbrynet Skole lukkes” på vores netside har både vakt forargelse og bekymring.
Forældre med børn på skolen så hellere en positiv tolkning af byrådets beslutning om en ny skolestruktur i Bagsværd med fortællinger i retning af ”Skovbrynet Skole på ny” eller ”Skovbrynet Skole flytter”.
Men der står ordret i pressemeddelelsen af 28. juni 2019: ”Derfor vælger Byrådet nu at tænke nyt og afsøge mulighederne for at bygge en helt ny skole et andet sted i Bagsværd og dermed lukke Skovbrynet Skole.”
Byrådsmedlem Lars Abel fra Konservative forstår forældrenes bekymring: – Skovbrynet Skole fungerer rigtig fint. Der er en høj faglighed på skolen, som også har et meget dygtigt og dedikeret personale. Det er meget trist, at byrådets flertal har truffet en beslutning som skaber tvivl om Skovbrynet Skoles fremtid.
Konservative og Enhedslisten er imod den ny skolestruktur i Bagsværd, som skal udrulles inden for de næste 8-10 år, og som et stort flertal af byrådet vedtog.

I lukkede rum
Begge partier har kæmpet for at få diskussionen væk fra de lukkede dagsordener og ud i det åbne offentlige rum. Det skete så først i fredags: – Venstre foreslog i juni sidste år, at man lagde Skovbrynet Skole indre under Bagsværd Skole. Det har så særligt inden for det sidste halve år været diskuteret, og det førte til byrådets beslutning om en ny skolestruktur i onsdags. Vi har hele tiden kæmpet for at diskutere sagen åbent, men vi blev stemt ned hver gang, siger Lars Abel.
Trine Henriksen, Byrådsmedlem for Enhedslisten, siger: – Beslutningen om at bygge en ny 3-sporet skole til erstatning for Skovbrynet Skole, og princippet om at der skal være tre 3-sporede skoler i Bagsværd-området, er absolut langt bedre end forslaget om en sammenlægning af Skovbrynet og Bagsværd Skole. Når vi alligevel stemte imod beslutningen, skyldes det tre ting: 1) Et forvaltningsnotat rejser tvivl om, om en ny placering af skolen alene vil ændre skolens sociale profil væsentligt, og de foreslåede tiltag for at imødegå dette var uacceptable for os. 2) Skovbrynet skole har allerede gode faciliteter. De 4-500 mio.kr. til ny skole kunne bruges til andre tiltag for styrket social balance i området, som flere boligsociale tiltag og en ny cykel-gangbro over motorvejen fra Værebro.
Lars Abel peger netop også på forvaltningsnotatet: – Forvaltningen har jo ekspertisen, og de tror ikke på, at det vil have en positiv effekt for søgningen.
Det hedder blandt andet i notatet af 20. marts 2019: ”Forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt, at privatskole-, Bagsværdskolevælgere og øvrige Gladsaxe-folkeskolevælgere fra Skovbrynet skoledistrikt fremadrettet vil vælge en nye skole ved Ringbo (der hvor den nye skole tænkes opført, red.), da årsagerne til, at forældrene i dag fravælger Skovbrynet Skole – høj udsathedsprocent og høj tosprogsprocent – fortsat vil være gældende for den nyopførte skole, selv i en situation, hvor alle privatskole- og Bagsværdskolevælgerne vælger den nyopførte skole. Således vil en ny skole ved Ringbo ikke ændre ved, at topsprogs- og udsathedsprocenterne for skolen fortsat vil være så høj, at skolen formentlig stadig vil blive fravalgt.”

Skatteudskrivning
Beløbet for en ny skole på 400-500 millioner kroner huer heller ikke Lars Abel: – Særligt ikke når forvaltningen ikke mener, at det får en gavnlig effekt med en ny skole. Det siger sig selv, at penge enten skal tages fra kassebeholdningen og dermed andre områder. Eller også skal pengene inddrives gennem nye skatter. Det vil være en helt unødvendig skattestigning. De ville være meget bedre at tilføre flere ressourcer allerede nu til Skovbrynet Skole, så man kan styrke fagligheden yderligere.
Lars Abel pointerer også, at Bagsværd Kostskole og Gymnasium stadig har en høj søgning fra børn, der bor i regattaområdet/Søvej: – Det er jo meget naturligt, når Bagsværd Kostskole ligger, hvor den ligger. Det har også en betydning, at børnene kan tage hen på en skole uden at skulle over en stærkt trafikeret vej.
Trine Henriksen understeger, at ”Skovbrynet Skole er en fantastisk god skole, med dygtige lærere og pædagoger, og meget tilfredse, engagerede forældre. Skolen opnår gode faglige resultater og løfter eleverne i forhold til skolens sociale indeks. Det er trist, også for Værebro-bebyggelsen, hvis skolen lukkes/flyttes. Det er dog positivt, at der nu endelig kommer en åben proces.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top