Tilskud til lønnen
Jobcenter.jpg
Andelen af ledige i Gladsaxe der er i beskæftigelse tre måneder efter endt aktivering er steget. Foto: Peter Kenworthy.
Færre og færre er på offentlig forsørgelse. Mange af dem kommer i job med løntilskud

Antallet af offentligt forsørgede mellem 16 og 64 år faldt med 24.000 fra 2017 til 2018 og er det laveste som Danmarks Statistik har målinger for. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er det laveste i ti år.

I Gladsaxe falder antallet af offentligt forsørgede også – ifølge jobindsats.dk fra 15 procent i 2017 til 13 procent i 2019 (heraf er 5 procent pensionister eller på efterløn).

Og ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet, ligger Gladsaxe på en tredjeplads blandt alle kommuner i forhold til at have færre på offentlig forsørgelse end forventet ud fra kommunens rammevilkår. Blandt andet på grund af stigende investeringer i beskæftigelsesområdet.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen fortalte i en rapport om jobcentrenes effektivitet i november 2018 at staten og kommunerne samlet set bruger over 13 milliarder kroner til den aktive beskæftigelsesindsats, og konkluderede samtidig at ”jobcentrene kan få flere ledige i beskæftigelse eller uddannelse, uden at det kræver flere statslige eller kommunale udgifter”. I 2007 var tallet ifølge beskæftigelsesministeriet 10 milliarder.

Gladsaxe Kommune budgetterede i 2019 med at bruge 86 millioner til ansatte i løntilskud. I 2016 var tallet 72 millioner.

Flere i arbejde
Der er mange årsager til at der er færre offentligt forsørgede, blandt andet de økonomiske konjekturer. Men en af de tiltag fra det offentlige som der har været satset på, og som vurderes til at være en af de mest effektive måder at få mennesker på offentlig forsørgelse i arbejde på, er job i løntilskud.

Man kan komme i løntilskud på offentlige og private arbejdspladser – i maksimalt henholdsvis 4 og 6 måneder. I en offentlig løntilskud får man løn der tilsvarer ens ydelse. I en privat får man løn efter gældende overenskomst, hvorefter arbejdsgiveren får 75 kroner i timen refunderet fra det offentlige.

Blandt andet kan man blive ansat i løntilskud som køkkenmedarbejder i aktivitetshuset for psykisk sårbare Carlshuse, hvor der i marts var ansat tre medarbejdere i løntilskud, eller som snedker i serviceafdelingen på botilbuddet Kellersvej, hvor man i maj havde fem medarbejdere i løntilskud.

I juni kunne man blive ansat i Beskæftigelsesministeriet som kommunikationsmedarbejder i løntilskud.
Ifølge Gladsaxes beskæftigelsesplan for 2019 er målet at flest muligt kommer i arbejde, samt at den sociale balance styrkes og kommunens forsørgelsesudgifter reduceres.

– Virksomhedssamarbejdet skal ikke længere hovedsageligt bygge på, at virksomhederne tager ledige i praktik og løntilskud ud fra et argument om social ansvarlighed. Samarbejdet skal også bygge på, at det er en investering for virksomhederne, hvor de kan få en loyal og dedikeret ny medarbejder, der understøtter de kommercielle mål på den længere bane, skriver Gladsaxe Kommune i ”Beskæftigelsesplan 2019 – vækst, velfærd og unge i uddannelse og job”.

Privat løntilskud virker
– Undersøgelser har påvist, at virksomhedsrettet aktivering (løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats) har positive beskæftigelseseffekter på tværs af målgrupper, kan man læse i referatet fra Gladsaxes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg fra november 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering konkluderede samme år at ”privat løntilskud er det mest effektive instrument i den aktive indsats til ledige”.

Og Finansministeriet pointerer i en rapport om den aktive beskæftigelsesindsats, også fra 2018, at 10 ud af 14 danske studier viser at privat løntilskud har en positiv effekt. Kun en enkelt siger at det har en negativ effekt, og tre at det ingen effekt har. For offentlig løntilskud er tallet tre ud af 12 for den positive effekt mens 6 studier siger at effekten er negativ.

Antallet af ledige i løntilskud i Gladsaxe har været generelt faldende siden 2012, ligesom det er på landsplan. Måske på grund af afkortningen af dagpengeperioden til to år. Antallet af virksomhedspraktikker toppede i 2017, og er faldet siden.

I en analyse af Gladsaxes Jobcenter kan man blandt andet læse at andelen af ledige der er i beskæftigelse tre måneder efter endt aktivering er steget, så den nu ligger på 25 procent. Dog konkluderer analysen, at det ikke primært er jobcentrene der skaffer folk i arbejde.

– Det anslås at to procent af den danske befolkning har fået deres nuværende job gennem Jobcenteret. KL vurderer i forlængelse heraf, at Jobcentrene årligt formidler cirka 40.000 job ud af sammenlagt 800.000 formidlede job.

Kortsigtede økonomiske hensyn
Det er dog ikke alle der er entydigt begejstrede for løntilskud.

– I dag kan kommunerne have incitament til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen ud fra et kortsigtet økonomisk hensyn om statslig medfinansiering frem for den enkelte borgers behov, skriver Finansministeriet i en rapport om den aktive beskæftigelsesindsats fra 2018.

Tidligere har blandt andet Dansk Socialrådgiverforening også kritiseret virksomhedernes brug af løntilskud.
– Der er meldinger både fra socialrådgivere og borgere om at nogle virksomheder bruger virksomhedspraktik og løntilskud som en mulighed for at få ekstra arbejdskraft, skrev man i en rapport i oktober 2016.

Mange af de ledige medlemmer af fagforbundet FOAs a-kasse bliver ansat med tilskud på en offentlig arbejdsplads, men deres erfaringer med ansættelsen er meget forskellige.

– Nogle får en masse ud af det og fortsætter måske i job på almindelige vilkår på arbejdspladsen. Andre oplever mest at blive brugt som et ‘par ekstra hænder’ og oplever ikke at få flere kompetencer eller kontakter, fortæller faglig Sekretær i FOA, Janine Almy.

FOA beskrev i rapporten ”Brug og misbrug” fra 2012: ”Løntilskudsjob har ikke altid sigte på de lediges fremtidige jobmuligheder … Fyrede medarbejdere har set ledige overtage deres stillinger til en lavere løn eller er endda blevet ansat i deres egne stillinger på løntilskud”.

Det ser Janine Almy ikke nogle tegn på længere, siger hun. Hun mener at især de offentlige løntilskud er berettiget.

– Vi mener at vi er forpligtet til at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er et krav i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at der hos arbejdsgiveren skal ”være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud” og antallet af personer i løntilskud.

Ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, var der i 4. kvartal af 2018 35 virksomheder der havde over 50 personer aktiveret i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top