- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Bank for pengene

Skandalesager i flere banker har ført til, at Kommunernes Landsforening (KL) kalder på større samfundsansvar fra bankerne. Blandt andet har KL nedsat et bankråd, som kommunerne fremover skal bruge til at sikre, at deres pengeinstitut viser samfundsansvar.

– Det er helt åbenlyst, at borgerne skal kunne have tillid til, at de banker, kommunerne bruger, har det moralske kompas i orden og er klar til at rette op, hvis de har fået en dom eller bøde i forbindelse med hvidvask, udtalte KL’s formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (A) til Politiken i juni.

I en rapport skriver KL’s bankråd blandt andet:

– Kommunerne har en legitim interesse i at kunne sikre, at aftaler kun indgås med leverandører, hvis samfundssind og etiske principper stemmer overens med det øvrige samfunds, og at principperne efterleves i praksis.

– For at undgå, at der indgås aftaler med banker, som enten er blevet dømt eller forventes at blive dømt for manglende forebyggelse af hvidvask (overtrædelser af hvidvaskloven), anbefaler rådet, at kommunerne overvejer fremover at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven, pointerer man.

I tilfælde af, at en bank har været involveret i sager vedrørende hvidvask, kan de frivillige udelukkelsesgrunde udgøre et effektivt redskab for de kommuner, som ønsker at stille endnu højere krav til deres fremtidige leverandør af bankydelser, og være med til at give kommunerne en ekstra sikkerhed for, at kommunens kontrakt ikke tildeles en bank, som ikke har formået at leve op kravene om forebyggelse af hvidvask, skriver KL i en vejledning til kommunerne.

KL tilføjer, at alt dette dog kan være af begrænset betydning i situationer, hvor bankens overtrædelse først opstår efter udbuddets gennemførelse og kontraktens indgåelse.

En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge, kan man læse i udbudslovens §135.

Bankforretninger i udbud
Oxfam Ibis opfordrer i en kampagne til at de danske kommuner flytter deres penge ud af ”uansvarlige banker”, og har i forbindelse med kampagnen kortlagt hvilke banker, de forskellige kommuner har valgt.
Ifølge Oxfam Ibis bruger rigtig mange kommuner Danske Bank og Nordea – begge banker der har været involveret i sager om hvidvask. Herunder Gladsaxe Kommune.

Ifølge Leder af Regnskab og Refusion i Gladsaxe Kommune, Sofie Berggren Hansen, har kommunens daglige samarbejde med Danske Bank og Nordea hidtil fungeret smidigt og været præget af effektive løsninger. Alligevel vil Økonomiudvalget nu sætte kommunens bankforretninger i udbud.

– I lyset af sagen om hvidvask i Danske Bank har økonomiudvalget på møder 30. oktober 2018 og 8. januar 2019 drøftet kommunens bankforretninger og mulighederne for at skifte bank. På baggrund af drøftelserne har økonomiudvalget besluttet at udbyde kommunens almindelige bankforretninger. Økonomiudvalget har præciseret, at de tilbudsgivende nøje skal redegøre for, hvorledes de arbejder med good governance, pointerer Sofie Berggren Hansen.

Udbudsmaterialet er i øjeblikket under udarbejdelse og har afventet anbefalingerne fra KL’s bankråd om god bankadfærd. Anbefalingerne fra bankrådets nyligt fremlagte arbejde vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet, tilføjer hun.

Nordea svarede på en henvendelse fra Gladsaxe Bladet om, hvorvidt KL’s tiltag har haft nogen indflydelse på bankens samarbejde med Gladsaxe Kommune, at man, på grund af tavshedspligt, ikke kan kommentere på eventuelle kundeforhold.

Danske Bank svarer at man bakker op om de otte principper i KL’s bankråd.

– Indtil videre oplever vi ikke, at de har indflydelse på vores samarbejde med kommunerne, heller ikke Gladsaxe Kommune. Vi har en god og åben dialog med vores kunder, også Gladsaxe Kommune, som vi vil fortsætte med – også når det gælder principperne fra KL, udtaler Michael Christensen, der er kundeansvarlig for Danske Banks relation til Gladsaxe Kommune.