Betaler sig til omsorg
demens-COLOURBOX4315400.jpg

Older woman refusing medication at home

Kommunen prioriterer demensområdet højt, mener formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller. Foto: Colourbox.
Flere og flere demente og deres pårørende køber hjælp hos private sygeplejefirmaer

– Flere demente og deres pårørende betaler sig til hjælp, fordi hjælpen fra det offentlige er blevet for sløv, skriver Berlingske Tidende.

Ifølge Berlingske, yder 25 til 30 private sygeplejefirmaer i dag hjælp i form af omsorg og pleje til demente og deres familier. Hjælpen koster mellem 600 og 800 kroner i timen, og tilbydes både i private hjem og på plejehjem.

– De synes at de mangler et tilbud, hvor der er mere tid til at opbygge et tillidsforhold og tage sig af deres pårørende, end der er mulighed for i det offentlige system, fortæller stifter og ejer af det private sygeplejerskefirma Mynurse, Bettina Beck Huniche, til Berlingske.

Direktøren for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, fortæller at man ikke har specifikke tal på problemet for Gladsaxe, men at han mener, at der er tale om et generelt problem.

– Det her er tegn på at vi ikke gør det godt nok i det offentlige system. Det tilbud om hjælp til behandling til demente er trængt i de fleste kommuner, og kommunerne gør ikke nok for at oplyse borgerne om de rettigheder de har, siger Nis Peter Nissen.

– Det de private tilbyder burde være tilbuddet i alle kommunerne. Det skal ikke kun være til dem som har råd, tilføjer han.

Hvert år vedtager politikerne en særlig handleplan for demensområdet i Gladsaxe Kommune. I perioden 2017-2021 har Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget for eksempel bevilget 1.5 millioner kroner per år til at indrette seniorcentrene demensvenligt.

Der er ikke nogen særlige tilfredshedsundersøgelse for demensområdet, da dette indgår i de samlede målinger af tilfredsheden med servicen i hjemmeplejen og på seniorcentrene. To tredjedele af brugerne var her samlet set tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen i undersøgelsen for 2016, og mere end otte ud af ti med hjælperne.
Og kommunen prioriterer området højt, mener Dorthe Wichmand Müller (F), formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

– I Gladsaxe prioriterer vi demensområdet højt og har stor fokus på at levere gode tilbud til både vores demente borgere og deres pårørende. Men demens er en voldsom sygdom, som påvirker hele familien. Derfor vil det nok sjældent føles tilstrækkeligt for de pårørende, selvom vi gør rigtig meget for at give den nødvendige hjælp. Samtidig vil der altid være pårørende, som gerne vi gøre det lidt ekstra godt for deres demente familiemedlem, udover hvad vi kan tilbyde som kommune. Vi har ikke kendskab til, hvor mange gladsaxeborgere, der køber ekstra ydelser, men min holdning er, at det ikke skal være af nød, at nogen vælger at købe ekstra ydelser, siger Dorthe Wichmand Müller, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Regeringer lover forbedringer
Der er blevet lovet bod og bedring på demensområdet og ældreområdet generelt af skiftende regeringer igennem snart mange år.

I forståelsesaftalen, der er indgået mellem den Socialdemokratiske regering og SF, Enhedslisten og De Radikale, står der blandt andet:

– Velfærden har været underfinansieret i en årrække [og] regler og bureaukrati har fjernet tid fra kerneopgaverne. Det betyder, at medarbejderne mange steder løber stærkt, hvilket forringer kvaliteten og arbejdsvilkårene.

Regeringen siger at den vil ”øge værdigheden i ældreplejen”, blandt andet ved at ”reducere unødvendige dokumentationskrav” og ”investere i sundhed”.

Den tidligere Venstre-ledede regering lovede på samme vis at forbedre indsatsen for mennesker med demens i Danmark – blandt andet gennem en ny national demenshandlingsplan.

Det skal ikke være indtægten, der afgør, om man får den bedste behandling hos lægen, skrev man blandt andet i regeringsgrundlaget.

Også Thorning-regeringen lovede i 2011 mere uspecifikt at ”forbedre de ældres vilkår”.

Svækker hjernens funktioner
Der er 1.055 personer med demens i Gladsaxe, ifølge Alzheimerforeningen. I 2009 var tallet 1.026.

Demens er et syndrom, der medfører varig svækkelse af hjernes funktioner. Sygdommen viser sig oftest ved hukommelsesbesvær, problemer med sproget, humør- og personlighedsændringer og besvær med at udføre velkendte opgaver, og giver derfor nedsat funktionsevne i hverdagen.

Ved let demens kan patienten umiddelbart ofte klare sig uden hjælp fra andre, og der findes lægeordineret medicin, der midlertidigt dæmper syntomerne ved blandt andet Alzheimers.

Demens er som hovedregel ikke arveligt og alle kan i princippet udvikle en demenssygdom. Den mest almindelige form for demens er Alzheimers sygdom. Forskere har beregnet at op imod halvdelen af alle tilfælde af Alzheimers sygdom i Europa er relateret til risikofaktorer som inaktivitet, fedme, sukkersyge, rygning og depression.

Ved mistanke om demens bør man kontakte sin egen læge eller en demenskoordinator i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune tilbyder hjemmepleje, dagtilbud, døgntilbud og plejebolig til demensramte, samt en række tilbud for at træne og vedligeholde krop og psyke. Læs mere på gladsaxe.dk/demens.

Hos Gladsaxe Kommune kan demenskoordinatorer eller visitationen hjælpe med blandt andet rådgivning og psykologsamtaler til pårørende. Gladsaxe har desuden 599 demensvenner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top