En halvtom Aula
Aula.jpg
Sådan kommer Aula til at se ud, når systemet implementeres i oktober. Foto: Peter Kenworthy.
Den digitale kommunikationskanal Aula skulle have erstattet SkoleIntra fra skolestart i år. Nu er projektet udsat til efter efterårsferien på de fleste af Gladsaxes skoler

”Aula – fremtidens digitale kommunikationskanal”, står der på Gladsaxe Kommunes webside om skolernes nye kommunikationskanal, der skulle have været taget i brug efter skolesommerferien. Men som mange opmærksomme forældre nok har opdaget, skal de stadig bruge SkoleIntra for at kommunikere med skolen og hinanden.
Aula er således stadig ikke blevet nutidens kommunikationskanal.

– Den version af Aula, der bliver taget i brug i uge 43, vil indeholde de vigtigste kommunikationsredskaber i skole-hjem-samarbejdet, og som nu skal testes af pilotskolerne frem til efterårsferien. Efterfølgende vil Aula løbende blive tilført ny funktionalitet ud fra kommunernes aktuelle ønsker. Forlængelsen af pilotfasen betyder, at skolerne fortsætter med at benytte SkoleIntra som kommunikationsplatform, indtil Aula går i luften efter efterårsferien, skrev kommunernes it-fællesskab, Kombit, i en pressemeddelelse i juni.

’Børnesygdomme’ skal væk
Projektleder i Gladsaxe Kommune, Iben Toudal, er ærgerlig over, at Aula bliver forsinket.

– Men når det er sagt, så bakker vi naturligvis op om KL og Kombits beslutning om at udskyde Aula, da vi ønsker, at medarbejdere, forældre og elever får en så god oplevelse som mulig, når de tager Aula i brug. Det vigtigste er, at vi får et system, som fra starten kan understøtte kommunikationen mellem skole og hjem på bedst mulig vis, tilføjer hun.

Mørkhøj Skole og Gladsaxe Skole er nogle af de skoler, der har været med til at teste systemet, da Gladsaxe Kommune var udpeget som en af fire pilotkommuner. Og de to skoler har skiftet til Aula allerede fra skolestart.

– Vi har lukket for forældreadgangen på vores tidligere system SkoleIntra, og anvender nu alene Aula i kommunikationen med forældre. Den største udfordring vi har på Mørkhøj Skole lige nu, er at vi som pilotskole er med til at udvikle systemet, og derfor oplever både medarbejdere og forældre de børnesygdomme, som vi forhåbentligt får ryddet ud i inden uge 43, så alle andre ikke kommer til at opleve de samme udfordringer, fortæller skoleleder på Mørkhøj Skole, Timm Troest Hald.

– Så fordelen for kommunens øvrige skoler, og forældrene, er at ved at udskyde lanceringen, får vi et mere driftssikkert system samtidig med, at det bliver bedre tid til det administrative arbejde. Generelt set, er vi dog glade for, at det med Aula ser ud til at vi får en intuitiv platform, der giver et hurtigt overblik for forældre. Det har i lang tid været således at forældre ikke har syntes godt om Skoleintra, men med Aula hører jeg forældre være glade for det moderne udtryk og den overskuelige tilgængelighed og brug, tilføjer han.

Midt i skoleåret
Ifølge succeskriterierne for Aula, skulle systemet ”udbredes hurtigst muligt til det størst mulige antal brugere som følge af brugervenlig funktionalitet”, og ”begrænse produktivitetstabet i skoler og dagtilbud i forbindelse med overgangen fra SkoleIntra til Aula, herunder sikre, at brugerne kan anvende Aula fra dag ét”.

– Hvis vi udsætter med to måneder betyder det i virkeligheden et år, fordi skolerne skal tage systemet i brug ved skoleårets start, fortalte projektleder på Aula, Jakob Volmer fra Kombit til folkeskolen.dk tilbage i 2017. Men nu skal mange elever, lærere og forældre altså alligevel tage Aula i brug midt i et skoleår.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, mener at der er brug for et nyt system, da SkoleIntra er sandet til. Aula virker umiddelbart mere brugervenligt, fortæller han.

– Men vi er glade for, at man ikke breder det ud til alle, når det ikke virker endnu. Det er med andre ord helt centralt, at de tekniske udfordringer er løst før den endelige ibrugtagelse. Der er noget dobbeltarbejde i, at skoleåret kommunikeres og organiseres i Skoleintra, hvorefter det skal overgå til AULA. Prøveskolerne har gjort, hvad de kunne, og det er vores indtryk, at de kommunale medarbejdere, som har stået for implementeringen, har ligget vandret. Skolerne er klar med superbrugere, og har holdt kursus for medarbejdere, fortæller han.

Kombit står også bag det Fælles Bibliotekssystem, der ifølge Danmarks Biblioteksforening stadig gav udfordringer på skolebiblioteker på landets folkeskoler, flere år efter at det blev lanceret i 2015. Alle kommuner har valgt at tilslutte sig Aula på skoleområdet. Udviklingen af Aula udspringer af en aftale i 2014 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top