- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Er det, hvad vi blev lovet?

Af Bruno L. Jeppsson, Søborg Torv 8, 844

Vedr. Søborg Torv (Spørgsmål fra Kollektivhuset Høje Søborg). Foråret 2018 stillede vi følgende spørgsmål til kommunen:

Hvad vil byrådet gøre for at bevare den nuværende helhed (på Søborg Torv)?

Hvad skal der ske med det tidligere posthus?

Officielt svar fra kommunen om bebyggelsen på Søborg Torv: Søborg Torv er et af kommunens mest markante og storslåede byrum, og af samme årsag er torvet udpeget som et bevaringsværdigt bymiljø i kommuneplanen. De arkitektoniske kvaliteter knytter sig især til de to bebyggelser Høje Søborg II og Kollektivhuset, og det er vigtigt at have for øje af hensyn til torvets samlede fremtoning i den kommende planlægning.

Ens fremtoning, fastlæggelsen af nye bygningers proportioner og materialevalget vil derfor blive sikret i kommende lokalplaner.

By‐ og Miljøforvaltningen har modtaget en henvendelse om et nyt byggeri på Søborg Hovedgade 116, hvor posthuset tidligere lå. Det indgår i bygherrens ønsker, at der skal være detailhandel som en del af byggeriet. Forvaltningen vil inden kort tid forelægge en sag for Økonomiudvalget om udarbejdelsen af en ny lokalplan for posthusgrunden.
Forvaltningen er enig i, at et kommende byggeri på posthusgrunden skal forholde sig til de omkringliggende byggerier og placeringen tæt ved Søborg Torv.

Spørgsmålet er så:
Er der overensstemmelse mellem, hvad der blev lovet i foråret 2018, og hvad der nu er godkendt?

Hvad er svaret?