Er prisen for høj?
SFO.jpg
Tallene for indskrevne børn i Gladsaxes fritidsordninger falder. Men det procentvise antal børn i SFO’erne er stabilt. Foto: Peter Kenworthy.
Forældre med lav indkomst og fra etniske minoriteter dropper på landsplan børnenes SFO. I Gladsaxe ligger det procentvise antal af børn i SFO’erne dog stabilt

Det er især børn fra de etniske minoriteter og børn fra sociale udsatte grupper, der ikke bruger fritidsordningerne, konkluderer en undersøgelse fra fagforbundet FOA. Det er ofte høj forældrebetaling, der har betydning for de lidt ældre børn, pointerer man.

For mens 71 procent af danske 10 årige går i fritidstilbud, når prisen er under 1000 kroner, er tallet kun 30 procent, når det koster over 1800 kroner. Tallene er henholdsvis 92 procent 87 procent, når det gælder de 6 årige, og er desuden stigende, jo højere børnenes forældre er uddannet.

Næsten halvdelen af 6-9 årige børn med pakistansk oprindelsesland, er ifølge undersøgelsen, ikke i et fritidstilbud. Det samme er gældende for 43 procent af børn fra Sri Lanka, 35 fra Somalia, 34 procent fra Irak, 30 procent fra Syrien og 29 procent fra Tyrkiet. Tallet er 13 procent for børn med Danmark som oprindelsesland.

Ifølge et arbejdspapir fra Rockwoolfonden, er pakistanske indvandrere dog ikke dårligere uddannet end landsgennemsnittet. Syv procentpoint flere pakistanere har godt nok en folkeskoleuddannelse som højst fuldførte uddannelse, men næsten dobbelt så mange har en lang videregående uddannelse.

FOA-undersøgelsen har, ifølge FOA selv, ikke undersøgt forældrenes holdninger til fritidstilbuddene. Så når en artikel i Fagbladet FOA kæder disse tendenser sammen med høj forældrebetaling, kan der lige så vel blot være tale om sammenfald, og ikke nødvendigvis en decideret sammenhæng.

Stabilt optag i SFO’erne
Gladsaxe Kommune fortæller, at man ikke har data i forhold til forældrenes baggrund, uddannelsesniveau eller andet i forhold til til- eller fravalg af SFO i Gladsaxe. Man kan få tilskud eller en fritilskudsplads til børnenes fritidstilbud fra kommunen. Hvis husstanden tjener op til 177.600 får man hele beløbet betalt, og er den under 551.695, kan man få dele af det betalt. Gladsaxe Kommunes udgifter til fripladstilskud til SFO beløber sig, ifølge Gladsaxe Kommune, årligt til cirka 5,5 millioner kroner om året.

I Gladsaxe Kommune er antallet af indskrevne børn i kommunens fritidsordninger mellem 2015 og 2018, faldet fra 713 til 674 for de 6 årige, og fra 674 til 659, for de 10 årige. Ifølge kommunen fordi der er færre børn der går i indskolingen. Derimod ligger det procentvise antal børn der går i SFO stabilt. I 2018 var tallet, ifølge Gladsaxe Kommune, 96.9 procent. En lille stigning siden 2015.

Den månedlige takst for en SFO-plads for de 6-9 årige lå i 2019 på 1.580 kroner, hvilket er nogenlunde gennemsnitligt i forhold til andre kommuner – tallene svinger mellem 761 i Vordingborg og 2.002 i Odense. Til gengæld har Gladsaxe, ifølge Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, landets laveste månedlige takst for de 10-13 årige – nemlig 105 kroner. I fem andre kommuner betaler man over 1.500.

– I Gladsaxe har vi en stærk ambition om at alle børn skal have lige muligheder, herunder for at gå i SFO og klub sammen med venner og klassekammerater. Derfor tilbyder vi friplads eller tilskud til forældrebetalingen til familier, der er økonomisk trængt. I forbindelse med skolereformen lagde vi klubberne ind under skolerne og satte taksten ned til kun godt 100 kroner. Det er netop for at undgå at forældrebetaling er en hindring, og fremme at flest muligt bruger klubben, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B).

I Gladsaxe Kommunes mål- og indholdsbeskrivelser for SFO, er målet blandt andet, at SFO’en skal være ”en fuldt integreret del af folkeskolen”, samt at kommunens ”integrationspolitik, fritids- og idrætspolitik samt kulturpolitik vil være retningsgivende for arbejdet i SFO”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top