Offentlig overvågning
Udbetaling-Danmark.jpg
Udbetaling Danmark står for udbetalingen af offentlige ydelser. Foto: Peter Kenworthy.
Udbetaling Danmark laver omfattende og systematisk overvågning af danskerne, advarer tænketanken Justitia

Den offentlige myndighed, Udbetaling Danmark, står for at udbetale offentlige ydelser som folkepension, boligstøtte og familieydelse. I 2018 udbetalte man 222 milliarder kroner til over 2 millioner borgere.

Til det skal Udbetaling Danmark indsamle data. Men den systematiske overvågning af borgerne er gået for vidt, mener den uafhængige tænketank Justitia.

– Udbetaling Danmark behandler i praksis oplysninger om stort set hele Danmarks befolkning … Meget taler for at anse overvågningen for at være i strid med borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Dette skyldes særligt, at de løbende datasamkøringer om en meget stor del af befolkningen uden deres samtykke eller nogen konkret anledning må anses for at overskride de grænser, som overholdelsen af proportionalitetsprincippet kræver, skriver man i en analyse.

Selv om Udbetaling Danmarks løbende datasamkøringer omfatter store dele af befolkningen, lykkedes det således kun myndigheden at finde 1.094 sager i 2018, som førte til standsning, ændring eller tilbagebetaling af ydelser på grund af fejl og snyd, og i 2017 foretog Udbetaling Danmark kun 25 politianmeldelser, pointerer Justitia analysen.
Selv siger Udbetaling Danmark, at man har fokus på at højne informationssikkerheden.

– I løbet af 2018 er der arbejdet på at implementere de skærpede krav til persondatasikkerhed, som EU’s persondataforordning (GDPR) medfører, skrev man i sin årsrapport for 2018.

I 2018 konkluderede en ekstern budgetanalyse, at Udbetaling Danmark mellem 2012 og 2017 har realiseret besparelser på over 500 millioner kroner i de samlede driftsomkostninger, uden at dette har medført en forringelse i service- og kvalitetsniveau.

I Ankestyrelsens redegørelse for Udbetaling Danmark 2018, kritiserer man myndighedens sagsbehandling, og påpeger blandt andet at ”der blev påtalt sagsbehandlingsfejl i 46 procent af de realitetsbehandlede sager. I sager efter boligstøtteloven er der udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl i 83 procent af sagerne”.

Hver måned modtager Udbetaling Danmark, efter eget udsagn, cirka 170.000 telefonopkald, 80.000 skriftlige henvendelser og 200.000 underretninger om ændringer i borgernes situation.

Ifølge den seneste kundetilfredshedsmåling, var 79 procent af de adspurgte tilfreds med, at Udbetaling Danmark varetager deres sager korrekt. Udbetaling Danmark modtog i 2018 8.125 klager, ifølge myndighedens egen årsrapport fra 2018. pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top