Ryg og rejs
Rygere koster ikke nødvendigvis samfundet flere penge end ikke-rygere

En gennemgang af ni nordeuropæiske studier viser, at rygere i gennemsnit har højere sundhedsomkostninger år for år end ikke-rygere, mens rygerne lever. Men studiernes resultater er ikke entydige, når sundhedsomkostningerne er opgjort i et livstidsperspektiv, skriver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE i en rapport.

– Når studierne beregner omkostninger i et livstidsperspektiv, er der taget højde for, at rygere i gennemsnit lever kortere tid end ikke-rygere. Dermed gør de ikke brug af sundhedsvæsenet og andre offentlige ydelser i så mange år som ikke-rygerne, siger VIVE.

VIVE påpeger dog også, at de negative helbredsmæssige følger af rygning er veldokumenterede.

I rapporten har VIVE taget udgangspunkt ni nordeuropæiske studier, som har beregnet gennemsnitlige sundhedsomkostninger i et livstidsperspektiv for rygere og ikke-rygere.

I Gladsaxe Kommunes handleplan for 2019-2020 på rygeområdet, ”Sammen om et røgfrit Gladsaxe”, siger kommunen at man med handleplanen sender ”et klart signal om, at et røgfrit Gladsaxe er vores ambition på længere sigt”.
Blandt andet tilbød kommunen rygestopkurser for alle medarbejdere i 2010. Kommunen har desuden indført røgfri skoledage og røgfri arbejdstid for alle kommunens medarbejdere, der risikerer at blive fyret hvis de ryger i arbejdstiden.

Andelen af danskere der ryger er dog for første gang i mange år stigende. Ifølge tal fra sundhedsstyrelsen røg 23 procent af den voksne befolkning i 2018, i forhold til de 21 procent der røg i 2016.

I Gladsaxe er andelen af rygere faldet fra 19 procent i 2010 til 16 procent i 2017. Flere storrygere har kvittet smøgerne, mens flere unge er begyndt at ryge.
62 procent af dem der ryger dagligt vil gerne holde op.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top