Tilfredse med samarbejdet
Jobcenter.jpg
De fleste virksomheder kontakter jobcenteret om løntilskud eller virksomhedspraktik. Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxes virksomheder er glade for samarbejde med jobcenteret

Et analysenotat fra Dansk Erhverv fra 2017 konkluderer at det ”alt i alt er tydeligt, at jobcentrene desværre langt fra fungerer så godt, som man kunne ønske. Mange virksomheder har fravalgt dem, og blandt dem der stadig bruger jobcentre er tilfredsheden i alt for mange tilfælde lav”.

Denne vurdering gælder tilsyneladende ikke i udstrakt grad virksomhederne i Gladsaxe, hvis man spoler frem til i år.

– Der er ikke sparet på de positive tillægsord i virksomhedernes vurdering af Gladsaxes jobcenter. 90 procent af de 73 virksomheder, der har givet jobcentret en anmeldelse, er således ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’. Det viser resultaterne af en ny tilfredshedsmåling, som Gladsaxe sammen med 13 kommuner og Kommunernes Landsforening har udviklet, skriver Gladsaxe Kommune således på sin hjemmeside.

Størstedelen af virksomhederne søger råd og vejledning i forhold til ansatte i løntilskud og praktik, og netop det samarbejde har båret frugt for både virksomheder og borgere. Resultaterne skal nu bruges til at styrke samarbejdet med virksomhederne og sikre, at beskæftigelsesområderne i kommunerne rammesættes bedst muligt, tilføjer kommunen.

Ifølge undersøgelsen har næsten otte ud af ti virksomheder været i kontakt med jobcenteret omkring såkaldt opkvalificering af ledige igennem løntilskud, virksomhedspraktik eller lignende inden for de sidste to måneder. 39 procent af virksomhederne fortalte desuden, at det var meget sandsynligt at de ville anbefale et samarbejde med jobcenteret til andre virksomheder.

Virksomhedsrettet beskæftigelsespolitik
Ifølge Beskæftigelsesministeriet benchmarkingtal fra april, ligger Gladsaxe på en fjerdeplads af alle landets kommuner, i forhold til at have færre borgere på offentlig forsørgelse end forventet. En rapport fra november om jobcentrenes effektivitet fra Rigsrevisionen vurderer, at Gladsaxe er en af de mest effektive jobcentre.
I Gladsaxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2019, kan man blandt andet læse at:

– Jobcenteret og Ungeenheden spiller en central rolle i forhold til at sikre, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret og nødvendig arbejdskraft, når behovet opstår, og derved opleve Gladsaxe som en attraktiv erhvervsby med jobvækst. Jobcenteret og Ungeenheden har indgået et samarbejde med KL om at udarbejde en model for systematisk opsamling af tilbagemeldinger fra virksomhederne, så indsatsen løbende kan justeres i forhold til virksomhedernes behov.

Med hensyn til de arbejdsløse borgeres vurdering af jobcenterets arbejde, kan man blandt andet læse i en analyse af jobcenteret fra 2017, at der ”fortsat [er] et potentiale i, at Jobcenteret specifikt arbejder med at forbedre borgernes oplevelse af mødet med Jobcenteret”. – Jobcenterets rolle er således afgrænset til at forestå jobformidling for ledige, hvorfor det kun er en mindre del af det samlede antal job, der besættes, der formidles direkte af landets jobcentre, tilføjes det i analysen.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top