- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Træerne er på vej… men det skal gøres ordentligt

Af Britt Vorgod Pedersen, chef for By-afdelingen

Byrådet har sat penge af til, at der skal plantes flere træer på Bagsværd og Buddinge Hovedgade. Hvis vi skal have glæde af det i mange år, skal vi gøre det ordentligt. Når vi planter langs vejene, er der mange ting, som vi skal tage hensyn til. Det er for eksempel meget vigtigt, at vejafvandingen fremadrettet fungerer korrekt.

Derfor skal der nogle steder etableres nye vejbrønde, så der ikke opstår store pytter. For at det kan sikres, skal vi gennemgå hvert enkelt bed på den 4 km lange vejstrækning. Der skal måles op og tages hensyn til ledninger m.v. Det er en proces, der også tager tid, men som er nødvendig for at sikre det gode resultat.

Efter planen vil et konkret forslag til plantning blive fremlagt Trafik- og Teknikudvalget 30. september til godkendelse, og vi forventer at kunne plante på en del af strækningen i starten af 2020.