Bagsværd Hovedgade
Der er godt med trafik på Bagsværd Hovedgade. De store virksomheder i Bagsværd trækker væksten op i området, hvis det er det man vil.

Otto Jarl, Bagsværd Hovedgade 98, Medlem af Seniorrådet

Der er godt med trafik på Bagsværd Hovedgade. De store virksomheder i Bagsværd trækker væksten op i området, hvis det er det man vil.
I myldretiden er trafiktætheden meget intens dels på grund af ansatte, der skal til og fra arbejde, men i den grad også på grund af Bagsværd Skole. Dertil er der mange beboere, der bor i byens centrum. Sådan er det åbenbart i centrum af en alt for byggetæt by i Gladsaxe.
De fleste trafikanter kører ordentligt, men der er undtagelser. For det første kører nogle alt for hurtigt, og for det andet bør hastigheden i Bagsværd Centrum sættes ned til 40 kilometer i timen. Der bør i centrum lægges brosten lige som på Lyngby Hovedgade i vores nabokommune. Det vil dæmpe farten. I området er der mange børn til og fra skole og der er mange gamle og ældre ofte gangbesværede, der har svært ved at krydse hovedgaden hurtigt. Dertil er niveauforskellene alt for store mellem fortov, cykelsti og vognbaner, hvilket kan forårsage faldulykker. Der skal gøres noget, før det er for sent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top