- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Bom ved Bagsværd Sø

Af Ole Skrald, formand for Trafik- og Teknikudvalget

Astrid Søborg (V) beskrev i sidste uge, hvordan kørsel og parkering omkring Rostadion ved Bagsværd Sø om aftenen skaber utryghed blandt mange. Hele skoven og det meste af området ejes af Naturstyrelsen. På tribune, dommertårn og græsset ved Krathuset er der en aftale om, at Gladsaxe Kommune drifter arealerne, selvom vi ikke ejer jorden. Det eneste Gladsaxe Kommune ejer i området, er vejadgangen, der fører delvist til Krathuset.

Vejen kan ikke umiddelbart lukkes af med bom, da der skal være adgang til Krathuset og tilgængelighed for brand og redning. Så det mest oplagte sted at placere en bom er i Naturstyrelsens skov. Derfor vil By- og Miljøforvaltningen gå i dialog med Naturstyrelsen om opsætning af bom på deres areal.
Og så krydser vi fingre for, at Naturstyrelsen ikke har driftsmæssige hensyn, som gør, at det ikke kan lade sig gøre.