Brev til byråd om private fællesveje
Kræver afklaring og ønsker at kommunen overtager vejene

Beboerne på Muldvad 23-45 – en privat fællesvej – i Stengårdskvarteret har sendt et brev til Gladsaxe Byråd, hvor de ønsker afklaring og eventuel kommunal overtagelse af deres vej.

En privat fællesvej ejes ofte af de grundejere, der har grund op til vejen. Grundejerne skal betale for vedligeholdelse af vejene, men kommunen har vejmyndigheden. Alle har som udgangspunkt adgang til at bruge vejen.

I brevet til byrådet skriver beboerne at de synes at det er besynderligt at kommunen har opsagt hele deres driftsoverenskomst, når det kun er vintervedligeholdelse og fejning som kommunen ifølge en afgørelse fra Ankestyrelsen ikke længere har lov at administrere.

Samtidigt pointerer beboerne på Muldvad 23-45, at Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe har opfordret Gladsaxe Kommune til at overtage de private fællesveje, men at kommunen ikke har tænkt sig at følge denne opfordring med hensyn til de fleste af vejene.

– Herved pålægges grundejerne på de private fællesveje et stort administrationsarbejde og ansvar for arbejde, som vi ikke har faglig ekspertise til at håndtere. Udover arbejdsbyrden vil prisen blive væsentligt højere for os, når vi skal indkøbe små serviceydelser frem for at være med i kommunens fællesindkøb, pointerer beboerne i brevet.
De skriver desuden at de ønsker en beregning af, hvad det vil koste kommunen at hjemtage de private fællesveje.

Ærgerlig sag
Sagen om de private fællesveje er ærgerlig for alle, mener byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg (B).

– At overtage drift og veje, er desværre ikke så enkelt, som det kunne ønskes. Fra radikal side, opfordrer vi ejerne af de private fællesveje om at ansøge kommunen hver for sig om overtagelse. Det vil betyde, at vi for hver ansøgning, vil tage sagen om overtagelse op. Her vil vi i Radikale Venstre gå så langt som overhovedet muligt i tolkningen af de juridiske muligheder for overtagelse, tilføjer hun.

Byrådsmedlem Michael Dorph Jensen (Ø) så gerne at kommunen, via en driftsoverenskomst og overskudskapacitet til vejvedligeholdelse med mere, og mod betaling fra grundejernes side, stod for vejdriften på de private fælles veje.

– Men på baggrund af lovgivningen og udliciteringen (konkurrencefrisættelsen) af vedligeholdelse, snerydning og så videre til private aktører er det umuligt for kommunen at stå for vejservicen på private fælles veje, medmindre kriterierne for opgradering til offentlig vej er opfyldt, fortæller han.

– På Trafik- og Teknikudvalgets møde den 2. september stemte et flertal for, at der skulle findes midler til vejledning af de private vej laug. Dansk Folkeparti undlod at stemme. Jeg stemte imod – ikke imod vejledning, men at der skulle afsættes penge til dette i det kommunale budget for 2020, tilføjer Michael Dorph Jensen.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top