Budgetusikkerhed
Budget.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Borgmesteren er kommet med sit bud på, hvordan budgetkagen kan skæres. På Gladsaxedagen blev kagen spist med stor fornøjelse. Foto: Kaj Bonne.
Det sene folketingsvalg gør Gladsaxe Kommunes budgetskøn mere usikkert end sædvanlig. Kommunen foreslår blandt andet nedskæringer på børne- og undervisningsområdet

De årlige forhandlinger mellem staten og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomiaftale blev udskudt på grund af valget og den efterfølgende regeringsdannelse.
Rammerne for Gladsaxe Kommunes drift- og anlægsudgifter forventes derfor først at ligge klar senere på måneden. Det samme gælder for det endelige budgetskøn.

I et foreløbigt budgetskøn for budgetperioden 2020-2023, udarbejdet af Økonomisk Sekretariat, regner man med svingende tal. Kommunens økonomi er dog grundlæggende god i perioden, pointerer man.

– Resultatopgørelsen viser et samlet overskud på 110,1 mio. kr. i 2020. I de efterfølgende år 2021-2023 forventes derimod underskud på mellem 14,8 mio. kr. og 113,0 mio. kr. Underskuddene skyldes de meget store anlægsinvesteringer, der foretages i disse år på bl.a. skoler, dagtilbud, Sundhedshuset, skøjtehal, Kellersvej, UCC Blaagaard og rådhus, fortæller Økonomisk Sekretariat.

I det såkaldte ”Borgmesterens forslag til budget 2020-2023” (ifølge borgmesteren en slags idékatalog eller forslag til inspiration) står der at muligheden for at erstatte Skovbrynet Skole skal afsøges, samt at der blandt andet kan tilføres ekstra penge til alt fra nye anlægsprojekter, Rusmiddelcenteret, kunstgræsbaner, stresstilbud, sårbare børn og et fraværskorps, til gratis HPV-vacciner til 6. klasserne, forskønnelse af Søborg Hovedgade og implementering af EU’s persondataforordning. Indsatsen for at fastholde borgere i eget hjem kan desuden gøres permanent.

Besparelser på børnene
Til gengæld kan der komme flere besparelser på blandt andet budgettet til kollektiv trafik, tilskuddet til Gladsaxegarden og tema-ture, samt at taksten til de støttekrævende borgere på de takstfinansierede botilbud fjernes.

Men de foreslåede besparelser ligger også i høj grad på Børne- og Undervisningsudvalgets område, hvor det i forslaget anbefales at ”der gennemføres en rammebesparelse på 4,5 millioner kroner i 2020 og 6,0 millioner kroner i de efterfølgende år”.

Der foreslås blandt andet såkaldte ”finansieringsmuligheder” på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsbudget ved at dagtilbuddene holder lukket i dagene op til påske, at forældre selv skal til at medbringe bleer, at børnehuse lukker en halv time tidligere om fredagen, at Natur- og Sejlklubben nedlægges, og at den pædagogiske målsætning om at 70 procent af personalet i kommunens børnehuse skal have en pædagogisk uddannelse nedjusteres til 69 procent.

Desuden foreslås det at teaterskolen på Skovbrynet Skole og læsekonsulentfunktionen kan nedlægges, samt at en større del af eleverne fremover skal medbringe egne devices til undervisningen. Hvis kommunens 11 skolekantiner nedlægges, kan der desuden frigøres 6 millioner kroner årligt fra 2020, pointeres det.

Især forslaget om, at nedjustere den politiske målsætning om uddannet personale i børnehusene, falder ikke i god jord hos pædagogernes faglige organisation, BUPL.

– Pædagogandelen vil falde i børnehaver og vuggestuer. Det betyder, at vi skal af med pædagoger og ansætte uuddannede i stedet, da det er er en billigere løsning. Det er klart den forkerte vej i forhold til at løse nogle af de udfordringer der er med store børnegrupper, få voksne og en fremtid med stigende børnetal. Det er også et skridt i den forkerte retning i forhold til at vi pædagoger skal løse opgaven med de styrkede lærerplaner i den nye dagtilbudsreform. Det var ikke sådan, jeg havde håbet, at minimumsnormeringsdagsordenen skulle starte op, udtaler fællestillidsrepræsentants-suppleant i BUPL i Gladsaxe Kommune, Jon Olufson.

I sidste ende er det dog op til udvalget at finde ud af hvordan rammebesparelsen skal udmøntes, udtaler borgmester Trine Græse (A).

– Der er bestemt ting i forslaget som jeg ikke synes er en god idé. Men jeg mener ikke at det er umuligt at finde besparelser, der tilsvarer rammebeløbet, tilføjer hun.
Blandt andet mener borgmesteren at nedlæggelsen af skolekantinerne i forslaget er en dårlig idé.

– Men i sådan en stor virksomhed som vores skal man hele tiden prioritere. Det er derfor vi har en så stabil økonomi som vi har.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top