Byrødder snakkede budget
Byråd.jpg
Alle byrådets partier kom med deres tanker om budgettet - her Lars Abel (C). Foto: Peter Kenworthy.
Så var det igen blevet tid til den indledende rituelle politiske dans om budgettet. Der blev blandt andet talt om kassebeholdning, børn og klima i byrådet

Med 35-40 borgere som tilhørere i byrådssalen, førstebehandlede Byrådet Gladsaxes budget.

Processen er lang, og alle partier forsøger at få deres mærkesager igennem. Men budgettet skal helst balancere, og i Gladsaxe ender det som oftest i relativt bredt forankrede forlig.

Borgmester Trine Græse (A) fortalte i sin tale at hun håbede på en positiv og konstruktiv ånd i forhandlingerne, så budgetforliget også i år kan blive bredt.
– Gladsaxe har en sund økonomi, fortalte hun.

Venstre ville gerne være med til at finde løsninger, fortalte Astrid Søborg (V). Og så ville partiet gerne bruge nogle af kommunens penge på en stadsarkitekt og flere mindre dagtilbud.

– Kommunens kassebeholdning bugner og den vokser. I Venstre mener vi at det er et problem, at vi opkræver midler fra borgerne som står hen, sagde Astrid Søborg.
De Konservatives Lars Abel fokuserede især på miljø- og klimapolitikken i sin tale.

– Vi har behov for at hæve ambitionerne i Gladsaxe. Klima, miljø og natur skal tænkes ind i samtlige af de beslutninger, vi træffer i Byrådet. Det bør ske allerede fra dette budget, mente han. Enhedslisten så også gerne at der kommer en øget indsats på klimaområdet – ikke mindst i forhold til transport – og at der bliver taget fat i minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

– Vi forventer et godt udspil om indføring af minimumsnormeringer frem mod 2025, inklusive finansiering, sagde Trine Henriksen (Ø).
Serdal Benli (F) fortalte, at SF var enige i mange af budgetforslagets tiltag, men at partiet havde svært ved at se behovet på nedskæringer, når nu Gladsaxe har en sund økonomi.

– Budgetforslaget rummer en helt uforståelig rammebesparelse på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsbudget, sagde han.

De Radikale var også imod rammebesparelserne, men man var blandt andet for grøn omstilling, en stadsarkitekt og en pulje til at styrke kunsten. – Vi har en god økonomi. Vi kan have spenderbukserne på med ambitiøse anlægsinvesteringer, tilføjede Christina Rittig Falkberg (B).

Dansk Folkeparti synes at budgetforslaget indeholder mange gode elementer. Partiet var dog uenige i flere af forslagene til besparelser, blandt andet på den kollektive trafik, samt at skatten fastholdes.

– Dansk Folkeparti ønsker skatten sat ned, fortalte Kristian Niebuhr (O).

Efter debatten overgik budgetforslaget til byrådets andenbehandling, som finder sted i oktober.

gladsaxe.dk/oekonomi kan man høre borgmesterens præsentation af sit forslag til næste års budget samt byrådets partiers ønsker til budgettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top