CO2-udledning falder
CO2.jpg
Klimaforandringerne kræver klimatilpasning. Som her på Vandledningsstien ved Høje Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe nærmer sig målet om at nedsætte CO2-udledningen med 40 procent mellem 2007 og 2020

Gladsaxe Kommune har som mål at nedsætte kommunens CO2-udledning med 40 procent i 2020, målt i forhold til niveauet i 2007. Målet gælder for Gladsaxe for geografisk område.

Ny beregninger viser, at man nu udleder 35 procent mindre end i 2007- i alt 173.118 tons mindre CO2. Blandt andet er forbruget af naturgas faldet, i takt med at mange i kommunen har fået fjernvarme, ligesom antal af registrerede oliefyr er faldet med over en tredjedel i de sidste fem år, kan man læse i en kortlægning af CO2-udledningen i Gladsaxe for 2007-2018.

På den anden side er en mindre del af kommunens energi kommet fra vedvarende energikilder som vindmøller, da mange vindmøller kørte på halv kraft i den varme sommer sidste år. Og Gladsaxes bilpark er blevet over 50 procent større siden 2007, ikke mindst fordi befolkningstallet i kommunen stiger og fordi flere familier nu har to biler. Udledningen fra trafikken udgør derfor en større og større del af Gladsaxes samlede CO2-biddrag.

Ifølge Gladsaxe Kommune kan bilparken være en udfordring i forhold til at nå målet om de 40 procent. Men der skal også mere vedvarende energiproduktion til.

– For at vi kan nå vores mål om 40 procents reduktion i 2020, er vi afhængige af, at andelen af vedvarende energi i el- og varmeproduktionen stiger, skriver man således i kortlægningen.

Kommunens CO2-udledning fra egne aktiviteter udgør, ifølge kommunen selv, mindre end fem procent af den samlede udledning i Gladsaxe som geografisk område.

Ifølge Energistyrelsen ligger Gladsaxe nummer 21 på listen over kommunernes CO2-udledning per indbygger, med 5,5 tons CO2 per indbygger. Frederiksberg toppede listen med 2,6 tons og Tønder ligger sidst med 20,9 tons. Lidt over halvdelen af Gladsaxes CO2-udledning i 2015 kom fra energi, 40 procent fra transport og henholdsvis 3 og 2 procent fra kemiske processer affaldsdeponi, ifølge tal fra Energistyrelsen.

Tal fra Danmarks Statistik viser at lidt under en tredjedel af Danmarks energiproduktion kom fra vedvarende energi i 2018. Energiforbruget for danske husholdninger og virksomheder steg med næsten to procent mellem 2017 og 2018.

FN’s klimapanel, IPCC, pointerer i deres rapporter at vi allerede nu ser konsekvenserne af den globale opvarmning, og lige nu er på vej mod en 3-4 graders stigning i 2100. En stigning der, ifølge Verdensbanken, vil kunne medføre store havstigninger, ekstreme hedebølger, fødevareusikkerhed og en lavere økonomisk vækst.

I en ny rapport beskriver IPCC desuden, at vi risikerer at gøre store dele af jorden udyrkelig, hvis vi ikke ændrer vores fødevareproduktion og madvaner radikalt, og at klimaforandringerne allerede har haft negative konsekvenser, og skabt ørkendannelse og jordforringelser i mange regioner i verden. Yderligere opvarmning vil føre til klimaforhold uden fortilfælde, med risiko for øget sult, konflikter og migration, tilføjer man.

Ifølge regeringen skal vi udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser i 2030, end vi gjorde i 1990.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top