En postgang for sent
Posthusgrund-Jonas-Lies-Vej-7.jpg
Der kommer meget mere trafik på Jonas Lies Vej, når byggearbejdet på posthusgrunden går i gang. Foto: Peter Kenworthy.
Beboere på Jonas Lies Vej udtrykker utilfredshed med vedtaget bebyggelse på posthusgrunden i Søborg i brev til byrådet

Alle høringssvar om trafikgener og -støj blev fejet til side af forvaltningen i forbindelse med beslutningen om at bygge en Lidl på 2.400 m2 i gadeplan, et mindre butikslejemål på 200m2 og omkring 50 boliger på posthusgrunden ved Søborg Torv i 5 ½ etager – den såkaldte Lokalplan 243. Og svar på et brev til borgmesteren om den kommende bebyggelse giver udtryk af, at man er ligeglade med hvad beboerne på Jonas Lies Vej mener.

Dette skriver bestyrelsen for Andelsbolig Foreningen Kulhuset på Jonas Lies Vej i et brev til medlemmerne af Gladsaxe Byråd fredag den 13. september. Foreningen fortæller desuden, at de er stærkt bekymrede for trafik- og parkeringsproblemer under og efter den 2-årige byggeperiode, og at de derfor havde forslået at få lukket vejen. Dette er blevet afvist af kommunen med argumentet om, at man så bare flytter trafikken over til de omkringliggende veje.

Trafikingeniørerne har undersøgt muligheden for at lukke Jonas Lies Vej, men konkluderer, at ulemperne vil være større end fordelene, fortæller Gladsaxes borgmester Trine Græse.

– Årsagen er, at Jonas Lies Vej både anvendes af egne beboere og beboere fra villakvarteret bagved. Derfor vil en vejlukning give omvejskørsel og flytte trafikken over på andre veje, herunder især Dickens Allé, som har nogle institutioner, der vil blive påvirket. Men skulle trafiksituationen bliver anderledes end forventet, er vi selvfølgelig åbne for at finde andre løsninger, tilføjer hun.

Det er altid beklageligt, når borgere føler, at byrådet eller forvaltningen ikke lytter til dem, mener medlem af byrådet, Lone Yalcinkaya (V).

– Når det er sagt, må jeg understrege, at i sager om lokalplaner, hvor der indgår forskellige elementer såsom trafik, arkitektur, detailhandelsanalyser og så videre, må politikere i nogen grad læne sig op ad forvaltningens faglige og tekniske vurderinger samt vurdere lokalplaner ud fra det samlede indtryk. Men hvis det viser sig, at den vurdering, som blev lagt til grund for vores politiske beslutning, var forkert, vil vi være klar til straks at handle og forbedre forholdene, tilføjer hun.

Lars Abel (C), der stemte imod Lokalplan 243 i byrådet, tror der bliver trafikkaos.
– Men det har været politisk diskuteret og alle indsigelser har været drøftet i økonomiudvalget. Men jeg er enig med foreningen, fortæller han.
Enhedslisten stemte også imod lokalplanen på posthusgrunden.

– Vi synes, at det kunne være relevant med en vejlukning under byggeriet. Og så kunne man jo i den periode se på, hvor meget vejlukningen påvirker trafikken ved daginstitutionerne på vejene bagved Jonas Lies Vej, siger Trine Henriksen (Ø).

Også det Radikale Venstre stemte imod det nye byggeri og supermarked på Posthusgrunden.

– Men når det nu er vedtaget, vil vi opfordre forvaltningen til at gå i dialog med beboerne på Jonas Lies vej, og se på deres ønsker igen, fortæller Claus Wachmann (B).

For og imod
Lokalplan 243 blev vedtaget på et byrådsmøde i juni med stemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre.
Ikke mindst supermarkedet er blevet mødt med en del protester, blandt andet fra handelsforeningen, en underskriftsindsamling underskrevet af 1518 borgere, og mere generelt i over 50 høringssvar til projektet.

Man har blandt andet argumenteret med at bebyggelsen vil skabe trafikproblemer, at det ikke er miljøvenligt at rive et relativt nyt byggeri ned, samt at der i forvejen ligger otte dagligvarebutikker på Søborg Hovedgade, og store Lidl-butikker i Høje Gladsaxe og ved Vangede Station – begge under 1,5 kilometer væk. Posthuset har dog stået tomt og ubenyttet hen siden 2013, med smadrede vinduer og vildtvoksende ukrudt til følge. Og andre har argumenteret for at et dagligvaremarked skaffer flere kunder og mere liv, at projektet vil være med til at transformere Søborg Hovedgade til et mere moderne hovedstrøg, samt at visse af handelsforeningens medlemmer er imod fordi der er bange for konkurrence.

Byggearbejdet forventes samlet set at vare 18-20 måneder, heraf 1-2 måneder til selve nedrivningen af posthuset. Arbejdet må ifølge Miljøstyrelsens regler ikke finde sted før klokken 7.

– Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at et byggeri i denne størrelsesorden vil medføre væsentlige støjgener under nedrivnings- og anlægsfasen, kan man læse i Lokalplan 243.

I forbindelse med anlægsarbejdet vurderer kommunen også, at der vil være en øget trafikbelastning. Især på Jonas Lies Vej, hvor der mellem klokken 16 og 17 vil ske en tredobling af trafikken i forhold til nu. Men også på Søborg Hovedgade, hvor der i forvejen kører over 10.000 biler hver dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top