Fældende beviser
Træer-fældet-cam-10.jpg
Sådan så grunden på Slotsparken ud, morgenen efter at træerne var blevet fældet. Foto: Peter Kenworthy.
Mange træer må lade livet for tiden - fra Amazonas til Bagsværd Sø, hvor adskillige store træer for nyligt ulovligt blev fældet på en privat grund

Træer har nyhedsværdi. Internationale forskere frygter skovdød i Amazonas efter skovbrande. Og danske forskere fra Aarhus Universitet fortæller om tilbagegang for naturen og skovene i Danmark i en ny rapport.

– For samtlige ti skovtyper er bevaringsstatus vurderet stærkt ugunstig, kan man læse i rapporten, der desuden påpeger, at nogle af de vigtigste påvirkningsfaktorer i skovene er intensiv hugst og fældning af store træer.

Gladsaxe Kommune vedtog i april måned en træpolitik, hvor der blandt andet står at kommunen har som vision at ”bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede bestand af træer”. Og i Gladsaxestrategien står der, at kommunen ”arbejder hen imod en by med et mere markant grønt udtryk og varieret beplantning. Vi sætter den grønne dagsorden”.

Alligevel blev der for to uger siden ulovligt fældet 5-10 træer på Slotsparken 44 ved Bagsværd Sø, for at gøre plads til et byggeprojekt med søudsigt. Dette selvom Gladsaxe Kommune i et notat påpeger at der i området ”ikke uden byrådets godkendelse [må] foretages ændringer i den eksisterende, sammenhængende skovagtige træbevoksning”.

Ifølge Gladsaxe Kommunes notat om hændelsen, modtog kommunens miljøafdeling i august en henvendelse om en gravko på området, og 4. september et opkald fra en borger, der fortalte at alle træerne på grunden var ved at blive fældet. Landskabsarkitekten kørte derfor til adressen på Slotsparken, hvor han gav byggearbejderne en såkaldt standsningsmeddelelse og beordrede en træklatrer ned fra det sidste store bøgetræ. Bygherrens opfordring om at få lov at fælde træet blev afvist.

By- og Miljøforvaltningen vurderer nu muligheden for at kræve erstatningsplantning for de fældede træer.

Skulle have været bevaret
Ifølge lokalplanen for området, Lokalplan 74, skal skovområdet som træerne på grunden på Slotsparken er en del af ”bevares i sin nuværende udstrækning”. På området ”må der ikke uden byrådets godkendelse foretages ændringer i den eksisterende, sammenhængende skovagtige træbevoksning”.

Henrik Bach Mortensen (V) havde også henvendt sig til kommunen, sammen med byrådskollegaen Lars Abel (C), for at advare om og få træfældningen stoppet. Han mener at kommunen må handle, så noget lignende ikke sker i fremtiden.

– Den uhæmmede fremfærd mod træer og skov viser, at der må skabes stærkere beskyttelse af Gladsaxe Kommunes miljø og naturværdier. Der er brug for, at Byrådet vedtager skærpede regler, så der ikke kan ofres natur på bekostning af kortsigtede developer-interesser. Det gælder ved Bagsværd Sø som alle andre steder i kommunen, fortæller han.

– Samtidig skal vi sikre, at den kommunale forvaltning for det første er på vagt overfor projektønsker, som vil skade miljøet. For det andet påtager sig aktivt at yde tydelig rådgivning om miljøbeskyttelsesreglerne i forhold til bygherrer. Og for det tredje følge op og kontrollere om byggeprojekter faktisk gennemføres i overensstemmelse med reglerne – specielt i områder hvor der potentielt kan forårsages stor og uoprettelig skade, tilføjer Henrik Bach Mortensen.

Lars Abel ser gerne at Gladsaxes træpolitik skal udformes på en måde, så kommunen registrerer flest mulige af de gamle og ældre bevaringsværdige træer, fortæller han.

– Vi skal aktivt i forbindelse med enhver lokalplan direkte indskrive nogle beskyttelsesregler for træerne. Folk – også i de private haver – skal simpelthen forstå, at det er vigtigt at tænke sig ordentlig om, inden man blot med en sav, fælder gode og nyttige træer, som giver omgivelserne stor glæde og er til gavn for miljøet og de kommende generationer. Hvis ikke vi – også her i det nære – kan leve op til de krav, vi gerne stiller til andre ude i verden, så fremstår vi som hyklere, tilføjer han.
Danmarks Naturfredningsforening er heller ikke imponeret over fældningen eller træpolitikkens effekter, fortæller man.

– DN Gladsaxe konstaterer med beklagelse, at Gladsaxe Kommunes helt nye ”træpolitik” hverken holder tæt i forhold til offentlige eller private træer. Det viser planen om at fælde 2.000 træer på Ringboulevarden O3 og sagen på Slotsparken, hvor en bygherre er sluppet afsted med at fælde måske ti træer, udtaler formand for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær.

Ked af forløbet
Grundejeren af Slotsparken 44, René Brøchner, er rigtig ked af forløbet, fortæller han til Gladsaxe Bladet.

– Vi er rigtig kede af den her sag, for vi har brugt lang tid på at sætte os ind i de regler, der ligger for området, udtaler han, og tilføjer at han blandt andet har været i kontakt med Miljøstyrelsen for at forhøre sig om lovligheden af træfældningen.

– Vi mener fortsat ikke, at vi har gjort noget forkert og vi er i dialog med kommunen omkring det videre forløb, tilføjer han.

– I Byrådet er vi meget optaget af at passe på vores træer og vores natur. Derfor tager vi også sagen meget alvorligt. Lige nu er vi i gang med at få et overblik over, hvilke handle- og sanktionsmuligheder vi har, og om vi kan finde løsninger til for eksempel genplantning i samarbejde med ejeren, siger borgmester Trine Græse (A).

Omkring 14 procent af Danmark er dækket af skov, og meget af dette areal er produktionsskov. Hareskoven er, ifølge Naturstyrelsen, en produktionsskov der er under forvandling til naturskov. Lande som Brasilien, DR Congo, Peru, Sverige, Letland, Japan og Sydkorea er alle dækket af over 50 procent skov.

I 1900 var der, ifølge rapporten Bytræer Gennem 115 år, 1.645 bytræer i Gladsaxe, og i 2015 var der registreret 3.472 bytræer.

Og sådan så det ud fra den anden side af grunden. Foto: Peter Kenworthy.

Og sådan så det ud fra den anden side af grunden. Foto: Peter Kenworthy.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top