Flygtninge krydser deres spor
Flygtninge.jpg
Gladsaxe modtager under ti flygtninge i år. Mange flygtninge i verden bor i nærområderne, som i denne flygtningelejr i Algeriet. Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe Kommune tilbyder permanente boliger til flygtninge - selvom kommunen ikke længere behøver det

Fra 1. marts i år har det ikke længere været et krav, at kommunerne skulle tilbyde flygtninge en permanent bolig i stedet for en midlertidig.

En række kommuner fastholder dog tilbuddet, heriblandt Gladsaxe. Social- og Sundhedsforvaltningen mener, at en almindelig bolig vil have en positiv effekt på flygtningenes beskæftigelsesmuligheder, samt være en vigtig forudsætning for deres integration i samfundet generelt.

I kommunen lukkes Gladsaxe Hostel senere i år, og alle de 17 flygtninge der bor der tilbydes en permanent bolig i et af kommunens boligselskaber.
Byrådsmedlem og medlem af Gladsaxes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, Martin Skou Heidemann (V), mener som udgangspunkt ikke at flygtninge skal tilbydes permanent bolig. Han ser dog alligevel ikke tiltaget som et reelt problem, da der for tiden er tale om meget få flygtninge, som en rig kommune som Gladsaxe skal kunne rumme, fortæller han.

– Vores holdning i Venstre er at flygtninge skal hjem på et tidspunkt. Men integrationen og aktiveringen går, som jeg har forstået det, dog ret godt i Gladsaxe i forhold til andre kommuner. Så vi synes ikke at det er noget reelt problem lige nu, hvor det er så få der kommer, tilføjer Martin Skou Heidemann.

Enhedslisten er glad for og har arbejdet for, at Gladsaxe vælger at finde permanente boliger til de flygtninge kommunen modtager, fortæller Michael Dorph Jensen (Ø).

– Det giver den enkelte flygtning ro og tryghed i forhold til at få et liv, starte på uddannelse eller finde et arbejde, tilføjer han.
Dansk Folkepartis Kristian Niebuhr ser dog anderledes alvorligt på problemet.

– Vi mener ikke at integrationen i Gladsaxe og Danmark fungerer optimalt. Mange lever stadig i parallelsamfund. Vi stemte imod at kommunen skal henvise flygtninge til permanente boliger, og på denne måde sætte flygtninge foran etniske danskere, siger han.

Hjælper med det praktiske
Gladsaxe modtog seks flygtninge i 2013 og 48 i 2016. Forventningen var at Gladsaxe skulle have modtaget 11 flygtninge i 2019, men det reelle antal bliver ifølge kommunen nok nærmere tre, fordi Udlændingestyrelsen ikke har visiteret så mange flygtninge til Gladsaxe, som man oprindeligt havde meldt ud.

Gladsaxes flygtninge kommer primært fra Syrien og Iran, men en del kommer også fra Afghanistan. Omkring halvdelen af flygtningene og de familiesammenførte var ledige i 2018, men mange af dem var samtidig i aktiveringsforløb. En tredjedel af danske asylansøgere lider, ifølge en Amnesty International rapport fra 2008, af Posttraumatisk Stress Syndrom.

Når flygtninge får opholdstilladelse i Danmark, bliver de visiteret til en kommune. I Gladsaxe sørger Social- og Handicapafdelingen for at hjælpe flygtningen med det praktiske, ligesom vedkommende tilbydes kontakt til en venskabsfamilie og flygtningenetværk. Inden for de første par uger bliver flygtningen desuden kontaktet af jobcenteret, skal starte et flerårigt integrationsprogram og bliver henvist til danskundervisning.

I 2018 havde beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Gladsaxe Kommune driftsudgifter på integration af flygtninge på 5 millioner kroner, ifølge kommunens årsrapport, hvilket er over tre millioner mindre end man havde budgetteret med.

Millioner af flygtninge
Ifølge det seneste Global Peace Index, er der i år blevet mindre fredeligt i verden siden sidste år. Antal dødsfald som følge af konflikter er steget inden for de sidste ti år, men samtidig faldet siden 2014. Ifølge indexet er Afghanistan verdens mindst fredelige land, efterfulgt af Syrien. Danmark ligger nummer fem på listen.

Der er lige nu over 20 millioner millioner flygtninge i verden, og over 40 millioner internt fordrevne mennesker, ifølge FN’s flygtningeorganisation, UNHCR. Omkring 80 procent af dem befinder sig i nabolande til deres eget land.

Verdensbanken advarer, i en rapport fra sidste år, om 140 millioner nye klimaflygtninge inden 2050, hvis ikke vi handler nu på klimaet. Årsagen til at migration i stigende grad bruges som overlevelsesstrategi er, ifølge banken, fejlslagne høster, vandmangel og havstigninger.

Danmark ratificerede, som det første land i verden, FNs Flygtningekonvention i 1952, hvor man blandt andet lover at give flygtninge samme behandling som udlændinge i almindelighed, også i forhold til boligforhold. Fire år tidligere tilsluttede Danmark sig FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, hvori det står at ”enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse”.

I 1973 indførte Danmark indvandringsstop. I dag kan man fortsat få opholdstilladelse i landet som flygtning, familiesammenført eller igennem studie eller arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top