- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Førstehjælp til spejderledere

1. Søborg Gruppe har en målsætning om at alle ledere skal have et gyldigt 12-timers førstehjælpsbevis. Nu giver gruppen spejderledere i Gladsaxe Kommune mulighed for at få samme førstehjælpsfærdigheder.

Spejdergruppen fik i sommeren 2018 bevilliget penge fra TrygFonden til afholdelse af 12-timers førstehjælpskurser og 3-timers genopfriskningskurser i 3 år løbende derefter.
Bevillingen betyder at gruppen kan afholde førstehjælpskurser næsten gratis (med betaling kun for mad for 12-timers kurserne) for de relevante ledere. 1. Søborg gruppe stiller lokaler til rådighed for projektet, og sørger for at der er mad og snacks til kurserne.

Et 12-timers førstehjælpskursus dækker normal førstehjælp og brug af hjertestarter, og går generelt mere i dybden end for eksempel et førstehjælpskursus i forbindelse med kørekort. Når man har fået et 12-timers førstehjælpskursus, skal man indenfor 2 år tage et genopfriskningskursus.

Læs mere på soeborggruppe.dk/foerstehjaelp [1]