Jernalderen slutter
Børnehuset Jernalderen skal alligevel ikke bygges på en naturgrund ved Smør- og Fedtmosen

– I område Skovbrynet planlægges det at nybygge et 8 gruppers børnehus ved Jernalderlandsbyen, som står klar til ibrugtagning i 2021, kan man læse i Gladsaxe Kommunes Dagtilbudsstrategi 2.

Ifølge strategien var grunden ved Værebrovej 29-49 udpeget til at indeholde det nye Børnehus Jernalderen. Men nu er By- og Miljøforvaltningen blevet opmærksom på et forhold, der gør at der ikke kan bygges på arealet, fordi grunden er en del af Fingerplanens indre grønne kiler.

– Fingerplanen regulerer byudvikling og arealanvendelse i Hovedstadsområdet, og de grønne kiler må kun anvendes til rekreative formål. En eventuel ændring af status for arealet vil først kunne ske i forbindelse med en revision af Fingerplanen. By- og Miljøforvaltningen vurderer imidlertid, at der skal være tungtvejende grunde for at tage arealet ud af den grønne kile, og at det på den baggrund ikke er muligt at planlægge for et nyt børnehus på grunden, kan man læse i dagsordenen til møde i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg, 3. september.

Den igangsatte lokalplanproces indstilles derfor, og der arbejdes på tværs af forvaltningerne med henblik på at finde et egnet område til et nyt børnehus. By- og Miljøforvaltningen anerkender, at det er et planmæssigt forhold, der burde være opdaget tidligere, tilføjer man.

De Konservative og Enhedslisten udlod, som de eneste to partier i byrådet, at stemme for forslaget om børnehuset på det sidste byrådsmøde før sommerferien.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top