Privat eller fælles?
Privat-fællesvej-Hannedal.jpg
Det er ikke lige til at se, men Hannedal er en af Gladsaxes private fællesveje. Foto: Peter Kenworthy.
Grundejerne på private fællesveje vil have at kommunen overtager vejene efter at drifts-overenskomsterne er blevet opsagt. Det kan vi ikke, siger kommunen

Gladsaxe Kommune har været nødsaget til at opsige driftsoverenskomsterne for kommunens private fællesveje fra 1. januar 2020, fordi Ankestyrelsen har udtalt, at det er ulovligt for kommunerne at udføre vintervedligeholdelse og renholdelse af dem.

Afgørelsen kom, efter at en borger i Lyngby-Taarbæk Kommune havde henvendt sig til Ankestyrelsen om udførelse af kommunens serviceaftale for grundejere på de private fællesveje.

– Det er Ankestyrelsens opfattelse, at privatvejsloven ikke indeholder hjemmel til, at kommunen kan tilbyde grundejerne en serviceaftale, hvorefter kommunen mod betaling foretager vinterbekæmpelse af kørebaner og renholdelse af rendestene på private fællesveje, skriver Ankestyrelsen i afgørelsen.

En privat fællesvej ejes oftest af de grundejere, der har grund op til vejen. Det er kommunen der er vejmyndighed for såvel kommunale vej som private fællesveje, og alle har som udgangspunkt adgang til at bruge vejen. Det er grundejerne, der skal betale for vedligeholdelse af vejene.

Selv stå for vedligeholdelse
Summa sumarum er nu at grundejerne på de private fællesveje nu også selv skal til at stå for alt det administrative omkring vejene.

– Det er rigtig ærgerligt. Den totale opsigelse af drift-overenskomsten var eneste måde at løse situationen med Ankestyrelsens afgørelse på. Derefter må vi arbejde på en løsning sammen, indenfor de rammer loven giver os – og så det kan give mening. Vi vil i Trafik- og Teknikudvalget drøfte, hvordan vi kan hjælpe de grundejere, som nu skal oprette vejlaug og selv stå for vinterbekæmpelse, renholdelse og vedligeholdelse. Men vi bliver nødt til at følge de regler, som er på området, siger Ole Skrald.

– Kommunen vil meget gerne forsøge at påvirke politikkerne på Christiansborg, så vi kan få bedre regler på området, men ansvaret har hele tiden har ligget hos ejerne af de private fællesveje. Mange af de berørte grundejere mener, at det er en unødvendig ekstra skat, som bliver pålagt dem for at bo på en privat vej. Det har hele tiden været deres ansvar, som de blot har aftalt sig ud af med kommunen. Men oplevelsen af ekstraarbejdet er selvfølgelig reel, tilføjer han.

Kan ikke overtage
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune opfordrede i juni byrådet til at kommunen overtager de private fællesveje.

– Ved nærmere eftertanke forekommer ejerskabet af en privat fællesvej at være meningsløs. For ejerne kan ikke udøve deres ejendomsret over vejen, da dens udformning er bestemt af vejtekniske krav og færdselsregler, og alle har adgang, skrev formanden for foreningen, Flemming Yssing Hansen, i et læserbrev i Gladsaxe Bladet i juni, henvendt til kommunen.

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at kommunens hidtidige aftaler med grundejerne ikke kan videreføres, fortæller teamleder i Veje og Trafik i Gladsaxe Kommune, Carsten Høeg Maegaard.

– By- og Miljøforvaltningen vurderer overordnet for de private fællesveje, at det er et fåtal af vejene, der af hensyn til offentlige vejtekniske- og færdselsmæssige hensyn kan optages som offentlige veje. Med andre ord har færdslen på langt de fleste private fællesveje ikke tilstrækkelig almen betydning for trafikafviklingen i kommune til, at kommunen må overtage grundejernes forpligtelser. Men de få steder, hvor det måtte være tilfældet, der vil vi selvfølgelig gerne se på mulighederne af hensyn til vores fælles vejnet, tilføjer han.

Der er ifølge Gladsaxe Kommune 131 private fællesveje i Gladsaxe, fordelt på cirka 20 kilometer vejstrækning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top