annonce
Træsagen voksede ind i himlen
Træer-fældet-cam-10.jpg
Der kom brænde på bålet, da byrådet diskuterede fældningen af træer på matriklen Slotsparken 44 i Bagsværd

Moral. Etik. Regler. Tilladelser. Dispensationer. Ordentlighed. Redelighed. Lovfortolkning. Retfærdighed.
Man kan sikkert proppe mange andre ord på, hvad der var i spil under Gladsaxe Byråds møde i sidste uge.

Spørgsmål som: Hvad er ret og rimeligt? Er der lighed for loven – eller er nogle mere ”lige” end andre? Blev på forskellig vis stillet af både Venstre, Konservative, Radikale og Enhedslisten.

Gladsaxe Bladet har tidligere beskrevet hændelsesforløbet i et byggeprojekt på grunden i Slotsparken 44 ved Bagsværd Sø. Her har den nuværende ejer René Brøchners fældning af en række træer skabt debat. En fældning som et kommunalt notat betegner som ulovlig.
På byrådsmødet stillede Henrik Bach Mortensen (V) tre spørgsmål:

– hvilke muligheder kommunen har for at søge den forvoldte skade på det sønære skovmiljø udbedret?
– hvilke konkrete skridt kan og vil kommunen tage i den konkrete sag?
– hvilke muligheder har kommunen for at forebygge at lignende situationer opstår i fremtiden.

Henrik Bach Mortensen begrundede sine spørgsmål ved indledningsvist at pointere, at ”Gladsaxe Kommune bevarer og udvikler det grønne præg – ikke mindst gennem en beskyttelse af skov og træer; at der burde være udvist agtpågivenhed i forbindelse med dispensationen; hvorfor blev der ikke indgivet politianmeldelse overfor krænkelsen af lokalplanen?”

Lighed for loven
Henrik Bach Mortensen henviste til det allermest fundamentale princip i dansk forvaltningslovgivning, nemlig lighedsgrundsætningen. Ifølge den må ingen borger stilles anderledes end andre borgere. Det indebærer, at hvis Gladsaxe Kommune sidder på hænderne og i realiteten accepterer ”ulovlig fældning af træer på Slotsparken 44”, så er der ikke mulighed for at gribe ind over for andre borgere og virksomheder som kunne tænke sig at tilsidesætte lokalplanerne og fare frem efter eget forgodtbefindende.

Afslutningsvist sagde han: – Byrådet bør bruge sine ressourcer på at udvikle de grønne værdier i vores kommune – ikke på at forsøge at feje op efter ulovligheder.

Formand for Trafik- og teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen (A) svarede på spørgsmålene og sagde blandt andet:
– Vi er alle enige om, at det er en rigtig ærgerlig sag. Forvaltningen har givet byrådet to orienteringer om, hvordan de arbejder med sagen. Lige nu undersøges muligheden for at få de fældne træer erstattet. Juristerne er koblet på sagen. Forvaltningen arbejder på en afgørelse i nærmeste fremtid. Det gælder regler for partshøring. Det er vigtigere, at køreplanen er korrekt frem for hurtig. Der arbejdes på et notat, som forvaltningen sender til byrådet, når det er udarbejdet.

Chokeret Abel
Lars Abel (C) var meget kontant i sit indlæg: – Det er vandalisme. Så sent som i mandags er sket yderligere skader, da man fra denne grund har ødelagt bevoksningen til en af nabogrundene. Naboen er faktisk til stede her i salen. Jeg har set billeder, jeg er dybt chokeret over det, der er sket. Hvis kommunen ser igennem med dette, vil jeg spørge: Hvad skal der til for at indgive en politianmeldelse øjeblikkeligt, så vandalismen stopper?

Abels indlæg fik borgmester Trine Græse til at indskærpe: – Det her ikke en domstol, hvor vi afgør skyldsspørgsmål. Lovgivningen skal overholdes. Jeg synes også, det er begrædeligt, at der er fældet træer i det område, hvor de er beskyttet af lokalplanen. Jeg vil opfordre til, at vi skruer ned for retorikken.

Henrik Bach Mortensen: – Hvis man indgiver en politianmeldelse, så opfører man sig ikke som en domstol, men lægger op til, om der er en sag, der skal for en domstol.

Kristian Niebuhr (DF) gik på talerstolen og sagde blandt andet:
– Tak til formanden for Trafik- og teknikudvalget for at udtale sig på vegne af et enigt udvalg, der har den 2. september gav dispensation i fuld enighed. Det vil jeg bare orientere om, inden alle partier hopper op og pudser deres glorie. Det er selvfølgelig beklageligt, at der sket fældning af nogle træer, der skulle have været der. Vi har fået en klar orientering af vores forvaltning om, at de vil gøre, hvad de kan ved genplantning. Jeg er lige ved at sige, at Dansk Folkeparti i denne byrådssal kan kalde sig det eneste borgerlige parti, der værner om privatlivets fred og ukrænkelighed. Der er åbenbart andre borgerlige partier, der er villige til at krænke den private ejendomsret. Det er vi ikke parate til. Det, der fik mig op på talerstolen, er den store acceleration mod den stakkels mand, der naturligvis har begået et eller andet. Det skal han naturligvis høre for, men som borgmesteren sagde, så er vi i gang med at afsige dommen.

Ole Skrald: – I kan selv ringe til politiet og anmelde sagen. Det har I ret til.

Ikke sket tidligere
Ideen om personligt at politianmelde træfælderen i Bagsværd tiltaler tilsyneladende ingen af byrådsmedlemmerne. Lars Abel kan da heller ikke erindre, at byrådet har anmeldt en borger i de 49 år, han har siddet i byrådet:
– Men i det her tilfælde kunne der være god grund til at få en uvildig myndighed til at se på sagen, siger det konservative byrådsmedlem.

Man skal blot to år tilbage i tiden for at finde et eksempel på, at kommunale myndigheder truede med politianmeldelse. I den såkaldte ”foliesag” – hvor meget folien på butiksvinduerne måtte fylde. Forvaltningen mente, at MENY på Søborg Hovedgade ikke overholdt kravene i lokalplanen.
– Vi blev truet med en politianmeldelse dengang. Det virkede meget voldsomt i forhold til, hvad sagen drejede sig om. Vi fik da også klaret problemerne i mindelighed. Den ovennævnte sag med træfældningen virker noget voldsommere, siger købmand Per Mikkelsen fra MENY.

By- og Miljøforvaltningen indstillede dengang: – Såfremt folien ikke fjernes, bemyndiges til at varsle og udstede påbud samt foretage politianmeldelse af forholdet, hvis påbuddet ikke efterkommes.

En af naboerne til Slotsparken 44 har reageret, men ønsker indtil videre ikke sit navn frem i medierne: – Jeg har skrevet en mail til borgmesteren og til Trafik- og teknikudvalget. Jeg venter på, at kommunen håndterer sagen og har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer, udtaler naboen til Gladsaxe Bladet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top