Tryg i byen
Drikker-til-fest-COLOURBOX17511756.jpg
Gladsaxe Kommune vil gerne være med til at skabe et trygt natteliv for de unge. Foto: Colourbox.
Landets borgmestre opfordres til en fælles indsats om at skabe et trygt natteliv for de unge. Gladsaxe vil være med

En ny generation af unge mennesker har forladt folkeskolen før sommerferien, og mange startede efterfølgende på en ungdomsuddannelse. Dette er en spændende tid, hvor de unge ofte eksperimenterer med en masse ting, herunder alkohol.

De unges alkoholforbrug stiger nemlig markant ved overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen. Undersøgelsen ”Alkohol – en undersøgelse om alkoholpolitikken på gymnasier og erhvervsskoler i Danmark”, som Megafon har lavet for Sundhedsstyrelsen, viser dog, at de unge gerne vil have regler for alkohol.

I undersøgelsen svarer over halvdelen af de unge, at de af og til drikker spiritus (herunder blandingsprodukter som Breezer og Mokai), og næsten halvdelen, at de af og til drikker øl. Kun 17 procent svarer at de ikke gør.

Over en tredjedel af de unge mener samtidig, at man får en bedre social oplevelse, når man er til fester hvor der ikke bliver drukket så meget alkohol. Og halvdelen synes, at der bliver drukket for meget på deres uddannelsessted, et tal der er steget fra 2017 til 2018. Samtidig efterlyser 43 procent, at der skal være strammere regler for, hvor meget alkohol der bliver drukket på ungdomsuddannelserne.

Fælles indsats
Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier har for nyligt sendt et brev til landets borgmestre, med en opfordring om, at kommunerne går med i en fælles indsats om at skabe et trygt natteliv for de unge.

I brevet opfordres kommunerne blandt andet til at arbejde for at lovgivningen om salg af alkohol håndhæves og at bevillingsindehaverne i kommunen har en ansvarlig udskænkning, samt at gå i dialog med forældrene til udskolingselever i folkeskolen om alkohol, inden skolerne overlader de unge til ungdomsuddannelserne.

– Gør forældrene til udskolingseleverne opmærksomme på, at deres forældrerolle er særlig vigtig, når de unge går fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at forældrene tager ansvaret på sig, tager stilling til alkohol, og laver nogle fornuftige aftaler med den unge om, hvor meget alkohol, det er i orden at drikke, lyder opfordringen fra enhedschef Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen.

Og ifølge formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann, vil Gladsaxe Kommune gerne være med i den fælles indsats, selv om man i forvejen gør en del for at afhjælpe problemstillingen.

– I Gladsaxe har vi stor fokus på unge og alkohol. Skolerne og UNiG har for nylig vedtaget en ny politik og handleplan for rusmidler og tobak. I udskolingen arbejder eleverne som anbefalet af Sundhedsstyrelsen med overdrivelser og misforståelser om unges alkoholbrug. SSP afholder forældremøder om fester og ungdomsliv med fokus på dialog mellem forældre, og mellem forældre og deres egne børn, hvor vi opfordrer forældrene til at sætte rammer. Desuden har vi en løbende dialog om blandt andet alkohol med ungdomsuddannelserne i Gladsaxe, og med uddannelsessteder i nabokommunerne med mange unge fra Gladsaxe, fortæller Claus Wachmann.

– I sundhedsprofilen for 9. klasse kan vi se at debutalderen stiger, samtidig med at antallet der har prøvet at være fulde falder. Vi ved ikke hvor meget der skyldes vores indsats. Men vi ved det har en effekt, når forældre sætter rammer og laver aftaler med deres børn, tilføjer han.

Status, regler eller forklaring
Ifølge et 10-årigt forløbsstudie om unge og alkohol, udgivet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE i 2018, giver såkaldt ”fuldskabsorienteret alkoholforbrug” status for unge danskere, og unge der ikke drikker føler sig ofte anderledes og udenfor fællesskabet. Rapporten konkluderer dog også, at ”forældreregler ser ud til at forebygge de mest overdrevne former for druk hos de unge”.

Sidste år brugte 1.g’erne på Gladsaxe Gymnasium en dag på at lave deres egne film om en ny festkultur, i forbindelse med den såkaldte ”Fuld af liv”-kampagne. Og hos Gladsaxe Kommune opfordrer man på kommunens hjemmeside forældre til løbende at tale med deres unge om alkohol, sætte grænser og laver aftaler, og være en god rollemodel, både når man selv drikker, og når man taler om alkohol.

På Rusmiddelcenteret, hvor der er behandlingsgaranti på rusmiddelbehandling, oplever man en øget efterspørgsel efter behandling. For at kunne fastholde den faglige indsats i eget regi er der derfor fremsat et budgetønske om 690.000 kroner ekstra om året, for at kunne øge kapaciteten i Rusmiddelcentret så efterspørgslen kan imødekommes, kan man læse i referatet fra udvalgsmødet i Psykiatri- og Handicapudvalget den 19. juni.

Læs mere om kommunens tilbud til unge der drikker for meget og deres pårørende på gladsaxe.dk/rusmiddelcentret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top