Byggeriet vil overholde støjreglerne
Det er korrekt, når Susanne Damsgaard skriver, at By-og Miljøforvaltningen vurderer, at det planlagte byggeri på postgrunden vil medføre væsentlige støjgener i bygge- og anlægsfasen

Britt Vorgod Pedersen, afdelingschef By-afdelingen, Gladsaxe Kommune

Det er korrekt, når Susanne Damsgaard skriver, at By-og Miljøforvaltningen vurderer, at det planlagte byggeri på postgrunden vil medføre væsentlige støjgener i bygge- og anlægsfasen. Bygge- og anlægsarbejde er omfattet af regler, der fastsætter grænseværdier for støj. Der er eksempelvis regler for i hvilke tidsrum, de støjende aktiviteter må udføres. Blandt andet må arbejdet ikke finde sted før kl. 7 om morgenen.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 243 er der udført en miljøvurdering af de påvirkninger, som byggeriet medfører. Det sker både for, at den kommunale beslutning om at give mulighed for et nyt byggeri sker på et oplyst grundlag, og for at undersøge, hvordan miljøgenerne minimeres så meget som muligt. Når beboerne, der var berørt af metrobyggeriet i København og på Frederiksberg kunne få kompensationen, var det fordi støjen under byggeriet oversteg gældende støjgrænser i forbindelse med det aften- og natarbejde, som var nødvendigt for at metrobyggeriet kunne færdiggøres uden store forsinkelser.

Så byggeriet på den gamle postgrund giver ikke anledning til kompensation, da det forventes at overholde støjreglerne. Til gengæld kan jeg berolige med, at beboerne kan se frem til en rolig nattesøvn, da der ingen planer er om, at bygge- og anlægsarbejdet kommer til at ske i aften- og nattetimerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top