Det lugter lidt af forringelse
Skraldespand-fyldt.jpg
Mad- og restaffald hentes ifølge kommunen nu kun hver 14. dag, for blandt andet at sikre mod prisstigninger, fordi ny ordning er dyrere. Foto: Peter Kenworthy.
Fra september bliver mad- og restaffald hentet hver 14. dag på grund af ny ordning. Ifølge loven må der ikke opstå ”uhygiejniske forhold”

– Fra 1. september bliver din beholder til mad- og restaffald hentet hver 14. dag i stedet for hver uge, kan man læse på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. I juni, juli og august bliver beholderne dog, på grund af sommervarmen, tømt hver uge.
En almindelig husstand, som før havde en sæk på 110 liter hver uge, får nu i stedet afhentet 240 liter hver anden uge. Der er således ikke ændret i den mængde, der bliver afhentet i den enkelte husstand.
Miljøbeskyttelsesloven siger, at ”enhver der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold”.
Og ifølge for Gladsaxe Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald, er formålet med regulativet ”at forbygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald”.

Sikrer at prisen ikke stiger
Beslutningen om at gå over til 14 dages tømning er en del af den samlede beslutning om at indsamle madaffald til bioforgasning. Og valget af 14 dages tømning i ni måneder om året har flere årsager, fortæller teamleder for affald i Gladsaxe Kommune, Maria Bukhave.
– Dels er kapaciteten i to-kammerbeholdere dobbelt så stor som kapaciteten i sække – så det ville være en voldsom merkapacitet, hvis vi fortsatte med ugetømning i den nye ordning. Og dels er den nye ordning i sig selv væsentligt dyrere end den gamle, idet der indsamles i beholder i stedet for sække, som indsamles og aflæsses i to beholdere – og bioforgasning af madaffald er dyrere end forbrænding af restaffald. Der er altså truffet et valg om at gå over til 14 dages-tømning, blandt andet for at sikre at prisen på ordningen ikke ville blive væsentligt højere, tilføjer hun
I en brugerundersøgelse på affaldsområdet i Gladsaxe Kommune fra 2011 (den seneste der umiddelbart er tilgængelig), kan man læse at der ”generelt er stor tilfredshed med tømningen af affaldsbeholderen med dagrenovation”, samt at ”flertallet ikke ønsker afhentning af dagrenovation hver 14. dag, da brugerne bl.a. mener, at der kan komme lugtgener, hvis affaldet står i 14 dage i beholderen”.
På spørgsmål om hvorvidt 14. dages-tømninger er en potentiel upopulær forringelse, der vil kunne give rotteproblemer, svarer Maria Bukhave:
– Nogle vil helt sikkert synes det er en forringelse at affaldet kun afhentes hver anden uge. Andre har fokus på at vi nu får mulighed for at sortere til bioforgasning. Vi får henvendelser der viser at begge dele er udbredt. Rotteproblemer i forhold til affald handler primært om affald i sække. Der er kun indført 14 dages tømning i beholdere, som rotterne ikke kan komme ind i. Derfor giver det ikke anledning til bekymring i forhold til rotter at der er 14 dages tømning.

Affald er ikke bare affald
Dagrenovation er, ifølge regulativ for Husholdningsaffald, ”en blanding af restaffald og madaffald”. Restaffald er, ifølge Gladsaxe Kommunes affaldsplan, ”det der er tilbage fra dagrenovationen, når madaffald og øvrige genanvendelige fraktioner er sorteret fra”.
I Gladsaxe Kommune samles der hver uge flere tons affald ind.
Fra 13. maj har dagrenovationen i Gladsaxe skulle sorteres i restaffald og madaffald i kommunens parcel- og rækkehuse. Frem til årsskiftet er dagrenovation, restaffald og madaffald dog blandet sammen i etageejendomme og tæt-lav bebyggelser.
Mange andre kommuner har, ligesom Gladsaxe, tømning af mad- og restaffaldsbeholdere hver 14. dag. Nogle kommuner, som Brøndby, Ballerup og Ishøj, tømmer dog ifølge disse kommuners hjemmesider beholderne hver uge.
Ifølge tal fra Eurostat, smed hver enkelt dansker i 2017 i gennemsnit 781 kg affald i skraldespanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top