Det skal være fedt at være ung i Gladsaxe
Richter-29-37-19.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ung i Gladsaxe har en bred palet af muligheder for Gladsaxes unge. Blandt andet afholder man den årlige ungefestival på spillestedet Richter. Foto: Kaj Bonne.
Ungecaféer og mødesteder bliver ikke alle brugt lige meget. Men de giver mange muligheder for kommunens unge

I Gladsaxe Kommunes Ungestrategi står der, at Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve i for unge, samt at ungemiljøet skal rumme et differentieret tilbud, som giver de unge de bedste udviklingsmuligheder. Dette bliver blandt andet gjort igennem kommunens ungecaféer og mødesteder.

På byrådsmødet i april blev der stillet flere borgerspørgsmål til Ung i Gladsaxes (UNiG) arbejde med kommunens unge. Blandt andet om status på de unges brug af ungecaféer og mødesteder.
Spørgeren havde selv erfaring med, at de unge ikke rigtigt brugte ungecaféer og mødesteder, og ville gerne høre, om benyttelsen af mødestederne lever op til de forventninger man havde da man etablerede dem.

Dertil svarede formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann, at man tidligere har vendt problemstillingen om for få deltagere.

– Og jeg er helt enig i, at det ikke er tilfredsstillende. Vi vil prøve at se på i Børne- og Undervisningsudvalget, om der er et eller andet vi kan gøre for at gøre det bedre. For det skal være et godt tilbud, som dækker behovet for et rimeligt antal unge, tilføjede han.

Bruges af de rigtige
Disse spørgsmål har givet anledning til, at Gladsaxe Kommune har lavet en status på UNiG’s arbejde.

Hensigten med UNiG fra Gladsaxe Kommunes side er at skabe et ungemiljø, der bliver oplevet som relevant af de unge. Et tilbud for alle unge i kommunen, der har fokus på at sikre trygge rammer og aktiviteter for de yngste unge i målgruppen. Og på at opsøge og hjælpe de unge, der har det svært, og som ikke af sig selv kommer i de etablerede tilbud.

– Det er meget forskelligt, hvordan mødestederne på skolerne bliver anvendt, alt efter hvilke behov, de unge har, og hvor attraktivt de unge oplever, at mødestedet er. De fysiske rammer har betydning for de unges lyst at benytte stedet. Nogle skoler er mere presset på kapacitet end andre, og har derfor haft vanskeligere ved at anvise attraktive faciliteter, kan man læse i Gladsaxe Kommunes status over UNiG’s arbejde.

– En hensigt med mødestederne har fra starten været at understøtte overgangen fra skoleklub til ungdomsklub for de yngste unge, men denne overgang har ikke fungeret helt efter hensigten. Den væsentligste årsag er, at langt de fleste unge stopper i skoleklub, inden de når 7.klasse, hvor de kan begynde i UNiG, tilføjer man, og pointerer samtidigt at behovet for mødestederne løbende bliver revurderet.

Ifølge leder af UNiG, Brian Brønd, er kvalitet i arbejdet med de unge dog lige så vigtigt som kvantitet.

– Vi har fokus på at stederne bliver brugt af de rigtige på de rigtige tidspunkt i deres liv. Det er vores mål. For eksempel hvis de har noget de går og bøvler med, fortæller han.

– Det caféerne kan er at være omdrejningspunkt for de unges liv. De kommer der af mange forskellige grunde. Mødestederne skal være et trygt sted, og en tryg indkørsel til caféerne. De unge der bruger stederne synes at det er fedt. Feedbacket fra dem er at de bliver mødt af nogle voksne som har tid og mulighed for at støtte dem og være til rådighed, tilføjer han.

Hænger ud
Gladsaxe har fem fungerende ungecaféer, samt en nyetableret ungecafé ved Stadion, og mødesteder på syv af kommunens skoler.

Om eftermiddagen kan de unge der går i udskolingen, mødes og hænge ud mellem klokken 15-17 på UNiGs mødesteder på skolerne. Her kan de også tale med relevante voksne og eventuelt planlægge, hvad man vil lave i en af caféerne senere på aftenen eller i løbet af ugen.

I ungecaféerne kan de unge møde hinanden og deltage i aktiviteter i og uden for caféen. Her kan de blandt andet få individuel hjælp til at søge fritidsjobs, praktik eller til de dagligdags problemstillinger. De kan også, i de forskellige caféer, lave alt fra at producere musik og gå i træningslokale, til at bruge krea-rum, lave filmaftener og fælles madlavning, spille fodbold og brætspil og tage på skitur eller Tysklandsture. Caféen på Fremtidsvej har endda et tilbud for de ”stille piger”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top